Współpraca z Comarch e-Sklep

Protokół synchronizacji Comarch e-Sklep w wersji 16

Wersja 2021.2 Comarch ERP Altum, dzięki dostosowaniu synchronizacji do wymagań protokołu 16 umożliwia współpracę z najnowszą wersją Comarch e-Sklep. W zależności od posiadanej wersji Comarch e-Sklep na zakładce Synchronizacja należy wskazać:

 • 2020.4 – wtedy użyty zostanie protokół w wersji 12
 • 2021.0 – wtedy użyty zostanie protokół w wersji 16
Uwaga
Comarch e-Sklep od wersji 2021.0 współpracuje z protokołem nr 16. W przypadku błędnego wskazania wersji Comarch e-Sklep synchronizacja zostanie wstrzymana.

Protokół wprowadza uprawnieninia takie jak:

 • Paczkowanie plików synchronizacji
 • Koszty dostawy oraz płatności synchronizowane jako elementy dokumentu
 • Różnicowa synchronizacja rabatów i atrybutów słownikowych
 • Synchronizacja kodów CN oraz parametrów Mechanizmu podzielonej płatności
 • Uwzględnienie modyfikacji w cennikach w synchronizacji różnicowej
 • Uwzględnienie podczas synchronizacji zasobów artykułu po zmianach w obrębie artykułu

Zmiany w przesyłaniu tłumaczeń

W nowej wersji zmieniono podejście do synchronizacji tłumaczeń obiektów. Aby tłumaczenia zostały wysłane w dostępności obiektów należy dołączyć dla wartości słownika uniwersalnego języki, dla których tłumaczenia mają się synchronizować . Przesyłane tłumaczenia dotyczą obiektów:

 • Artykuły: nazwa, opis
 • Atrybuty: nazwa klas, wartości atrybutów
 • Cechy: nazwa klas, wartości cech
 • Jednostki miar
 • Słowniki: kanały zgód, zgody, atrybuty/cechy słownikowe

Przypisanie języków należy wykonać dla każdego centrum typu e-sklep z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Struktura praw -> Centrum -> Dostępność obiektów -> Wartości słownika uniwersalnego.

Dotychczas przekazane tłumaczenia wciąż będą dostępne na stronie Comarch e-sklep. W celu usunięcia nadmiarowych tłumaczeń należy wykonać pełną synchronizację.

Widok zdefiniowanego języka w dostępności obiektów dla Wartości słownika uniwersalnego

Synchronizacja załączników w formie URL

W wyniku wprowadzania protokołu w wersji 16, umożliwiono wykorzystanie załączników do artykułów w formie adresu URL. Dzięki czemu w Comarch e-Sklep można wykorzystać pliki znajdujące się na zewnętrznym serwerze.

Czy ten artykuł był pomocny?