Księgowość

Eksport GDPdU

 

Uwaga
Funkcjonalność jest dedykowana na rynek niemiecki – można z niej skorzystać, jeżeli w firmie, do której użytkownik jest zalogowany wykorzystuje się dedykowane stawki VAT (tzn. jeżeli na formularzu firmy w polu Grupa stawek VAT wskazano wartość DE).

Zgodnie z niemieckimi przepisami, w czasie kontroli podatkowej, firmy są zobligowane do przekazywania na żądanie istotnych podatkowo danych w formie elektronicznej. Wymagania, jakie muszą spełniać dostarczane dane są ujęte w dokumencie “Zasady dostępu do danych i kontrolowalności dokumentów cyfrowych” (“Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”, czyli GDPdU). Administracja skarbowa nie określa konkretnych pól i specyfikacji dostarczanych danych, ponieważ w zależności od systemu komputerowego, struktury i wielkości przedsiębiorstwa różne dane mogą być istotne podatkowo.

W związku z powyższym, umożliwiono eksport z systemu danych, które zostały uznane przez producenta oprogramowania za istotne podatkowo. Funkcjonalność jest dostępna z poziomu menu Główne -> przycisk [Eksport GDPdU], jeżeli na formularzu firmy w sekcji Księgowość zaznaczono parametr Eksport GDPdU.

Okno Eksport GDPdU

Po wybraniu przycisku Eksport GDPdU zostanie otwarte okno, w którym należy wskazać:

  • zakres danych, które mają zostać wyeksportowane
  • okres, dla którego będą eksportowane dane – wymagany jeżeli zostały wskazane dane z sekcji Księgowość
  • lokalizację, w której zostaną zapisane wyeksportowane pliki

Po zaznaczeniu odpowiednich parametrów należy wybrać przycisk [Utwórz] w celu dokonania eksportu. We wskazanej wcześniej lokalizacji zostaną utworzone pliki zawierające wyeksportowane dane oraz plik informujący o strukturze danych.

Czy ten artykuł był pomocny?