Wstęp do cenników

Każdy cennik jest tworzony w oparciu o jeden, wybrany typ ceny. Natomiast na bazie jednego typu ceny można utworzyć dowolną ilość cenników.

Cenniki dostępne są z poziomu:

  • Konfiguracja -> Handel/Magazyn -> Cenniki
  • Sprzedaż -> Cenniki (lista cenników rozchodowych)
  • Zakup -> Cenniki (lista cenników przychodowych)

O tym, które cenniki są dostępne w danej firmie/centrum decyduje przypisanie typów cen do odpowiednich oddziałów w strukturze firmy. Jeśli wybrany typ ceny jest dostępny w danej firmie lub centrum, wówczas wszystkie cenniki utworzone na jego podstawie będą dostępne w tej jednostce.

Uwaga
Dla tego samego rodzaju ceny i tego samego artykułu w tym samym czasie może być aktywny więcej niż jeden cennik.

Istnieje możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów cenników:

  • Zwykły – pozwala na określenie cen dla artykułów oraz partii, usług, kompletów oraz elementów kompletu z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument
  • Progowy – pozwala na różnicowanie cen artykułu względem sprzedawanej/kupowanej ilości danego artykułu. W cenniku można definiować ceny dla artykułów, usług oraz kompletów z odznaczonym parametrem na karcie artykułu Pobieraj składniki na dokument bez możliwości dodawania cen dla cech artykułów.

Na liście cenników predefiniowalnie dostępne są dwa cenniki zwykłe:

  • Cennik detaliczny
  • Cennik zakupu
Lista cenników

Czy ten artykuł był pomocny?