Zakładka Kalkulacja

Zakładka ta jest rozwinięciem sekcji Kalkulacja z zakładki Ogólne. W zależności od dokumentu oraz uprawnień wyodrębnione zostały na niej sekcje:

 • Kalkulacja
 • Waluta
 • Marża
 • Struktura rabatu

Oprócz nich w górnej części zakładki, podobnie jak na zakładce Ogólne, umieszczone zostały pola Precyzja ceny i Kontrola.

Zakładka Kalkulacja na formularzu dodawania artykułu na dokumencie FS
Zakładka Kalkulacja na formularzu dodawania artykułu na dokumencie FS

Sekcja Kalkulacja zawiera takie same pola jak sekcja Kalkulacja na Zakładce Ogólne.

Dodatkowe pola występujące w tej sekcji na zakładce Kalkulacja to:

 • cena początkowa (N)/(B) – prezentuje aktualną cenę jednej jednostki artykułu pobraną z aktualnego, aktywnego cennika, wyrażoną w walucie zdefiniowanej w tym cenniku przy danym artykule
 • cena (N)/(B) – prezentuje aktualną cenę jednej jednostki artykułu, po uwzględnieniu rabatów i wyrażona jest w walucie artykułu (zdefiniowanej w cenniku, z którego pobierana jest cena początkowa)
 • wartość (N)/(B) – prezentują wartość wskazanej ilości artykułu, wyrażoną w walucie, kolejno: pierwsze – artykułu (zdefiniowanej w cenniku, z którego pobierana jest cena początkowa), drugie – systemowej

Sekcja Waluta ma charakter informacyjny i jest nieedytowalna. Prezentuje informacje o walutach i kursach oraz dacie pobrania kursów. Dane te są tożsame z danymi prezentowanymi w nagłówku dokumentu i pobierane są automatycznie.

Kursy prezentowane są w następującej kolejności:

 • kurs waluty artykułu do waluty dokumentu
 • waluta dokumentu
 • kurs waluty systemowej do waluty dokumentu

Sekcja Marża występuje tylko na dokumentach rozchodowych. Przedstawia ona:

 • wartość netto zakupu
 • wartość netto nabycia (pole z wartością nabycia nie występuje na OS)
 • marżę – wyrażoną wartościowo i procentowo

Pola z wartościami zakupu oraz nabycia kalkulowane są automatycznie i nie można ich edytować. Marża również wyliczana jest automatycznie na podstawie danych w sekcji Kalkulacja. Jeśli marża narzucona na artykuł jest niezgodna z życzeniem użytkownika, może on zmodyfikować jej procentową wartość, co jednocześnie spowoduje ponowne przeliczenie wartości pól Marża (wyrażonych wartościowo) oraz Rabat, Cena i Wartość w grupie Kalkulacja.

Sekcja Struktura rabatu dostępna jest na dokumentach rozchodowych OS, ZS, PAR, FS i WZ, ale tylko jeśli operator należy do grupy operatorów, która ma włączone uprawnienie Dostęp do struktury rabatów na zakładce Konfiguracja Struktura Firmy Grupy operatorów Inne uprawnienia.

Sekcja jest zwijana/rozwijana za pomocą strzałki umieszczonej na jej nagłówku. Prezentuje szczegółowa listę rabatów naliczonych na daną pozycję.

Czy ten artykuł był pomocny?