Zakładka Załączniki

W systemie istnieje możliwość definiowania załączników, czyli dodawania obrazów, dokumentów tekstowych, czy też dowolnych innych plików. Następnie pliki te mogą zostać dołączone do pozycji dokumencie.

Zarządzanie załącznikami w systemie jest możliwe z poziomu zakładki Konfiguracja → Ogólne → Załączniki.

Zakładka Załączniki na szczegółach pozycji umożliwia przypisanie ich do danej pozycji dokumentu oraz prezentuje listę przypisanych już załączników.

Istnieje możliwość udostępnienia załącznika w poszczególnych modułach/aplikacjach współpracujących z systemem poprzez zaznaczenie dedykowanego parametru na liście.

Zakładka z przykładowym załącznikiem
Zakładka z przykładowym załącznikiem

Czy ten artykuł był pomocny?