Edycja okna otwartego w Comarch ERP Altum

image_print

Funkcja [Edytuj aktywną zakładkę w Altum] wymaga wcześniejszej konfiguracji komunikacji między aplikacją Comarch Translator i Comarch ERP Altum.

Opcja ta dostępna jest w menu pod ikoną . Umożliwia ona wyszukanie na drzewie zasobów w Comarch Translator pliku zawierającego zasoby otwartego w Comarch ERP Altum okna. Jeśli otwarta w Comarch ERP Altum formatka jest rozbudowana, tzn. składa się z wielu zakładek zbudowanych z kolei z różnych sekcji, użycie tej funkcji wyfiltruje w Translatorze listę plików tylko do pliku zawierającego zasoby głównej zakładki wyedytowanego w aplikacji formularza.

Uwaga
Filtrowanie zasobów przy użyciu tej funkcji dotyczy wyłącznie głównej bądź aktualnie widocznej zakładki okna otwartego w Comarch ERP Altum.

W celu użycia funkcji edycji otwartego okna, należy w Comarch ERP Altum otworzyć określone okno, a następnie nacisnąć w Translatorze przycisk [Edytuj aktywną zakładkę w Altum].

Użycie opcji filtruj do obecnie otwartej zakładki w Altum
Wyszukanie pliku z frazami zawartymi na zakładce wskazanej w Comarch ERP Altum

W powyższym przykładzie drzewo zasobów w Comarch Translator zostało wyfiltrowane do pliku z zasobami szczegółów kontrahenta występujących na karcie kontrahenta na zakładce Ogólne.

Czy ten artykuł był pomocny?