Generowanie plików tłumaczeń

image_print

Zwieńczeniem procesu tłumaczenia aplikacji Comarch ERP Altum jest utworzenie lub nadpisanie plików .dll zawierających przetłumaczone zasoby. Dzięki temu możliwe będzie logowanie się do systemu Comarch ERP Altum w danej wersji językowej.

Etap ten odbywa się po podaniu w oknie konfiguracji aplikacji Comarch Translator katalogu, w którym zainstalowany jest system Comarch ERP Altum oraz lokalizacji pliku mapującego na zakładce Generowanie, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej przy konfiguracji narzędzia.

Ustawienia generowania bibliotek

Plik mapujący map.xml znajdujący się w katalogu głównym Comarch Translator stanowi strukturę plików .resx, umożliwia tłumaczenie zasobów zawartych w tych plikach oraz ułatwia poprawne generowanie bibliotek (czyli plików z uzupełnionymi docelowymi tłumaczeniami). Po podaniu wszystkich namiarów i zamknięciu okna konfiguracji, w menu Comarch Translator należy wybrać przycisk [Generuj pliki tłumaczeń].

Przycisk [Generuj pliki tłumaczeń]
Po naciśnięciu tego przycisku na drzewie zasobów można zaznaczyć biblioteki, dla których mają zostać wygenerowane tłumaczenia.

Wybór bibliotek, dla których mają zostać wygenerowane tłumaczenia

W przypadku gdy Comarch Translator oraz Comarch ERP Altum są zainstalowane w tej samej lokalizacji, po zatwierdzeniu wyboru bibliotek przyciskiem [OK] zostaną wygenerowane biblioteki z tłumaczeniami dla języka docelowego. Aby tłumaczenia zostały wygenerowane, należy wskazać język docelowy w głównym oknie translatora, jako język docelowy. Pliki dla tego języka tworzone są automatycznie w momencie ich edycji: podglądu bądź zapisu. Pliki te zostaną zaczytane w procesie ich generowania do wskazanego w konfiguracji katalogu Comarch ERP Altum w postaci podkatalogu o nazwie zgodnej z kulturą języka docelowego (np. Headquarters/fr-FR). Po dodaniu w oknie logowania Altum opcji logowania w języku tej kultury za pomocą menadżera baz, system Comarch ERP Altum będzie można uruchomić w nowej wersji językowej.

Istnieje również możliwość dodania tłumaczeń i uruchomienia systemu Comarch ERP Altum w innej wersji językowej przy pomocy aplikacji Comarch ERP Auto Update. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się w artykule Instalacja tłumaczeń z poziomu Comarch ERP Auto Update.

 

Czy ten artykuł był pomocny?