Import banków z KIR

image_print

Opcja Import z KIR pozwala na automatyczne pobieranie i aktualizowanie danych banków z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wybranie przycisku [Import z KIR] znajdującego się w menu głównym spowoduje otwarcie okna Parametry importu słownika banków z bazy KIR zawierającego następujące pola i parametry:

  • Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wybranego importu – parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w bazie danych był już wcześniej dokonywany import banków z KIR. W przypadku pozostawienia zaznaczonego parametru import nie zostanie przeprowadzony, jeżeli plik danych banków znajdujących się na serwerze nie został zaktualizowany od czasu poprzednio wykonanego importu. Odznaczenie parametru spowoduje, że dane zostaną pobrane niezależnie od daty utworzenia pliku danych bankowych.
  • Sposób importu – lista rozwijana zawierająca następujące opcje do wyboru:
    • Aktualizuj istniejące i dopisz nowe banki – importuje nowe banki oraz aktualizuje dane banków już znajdujących się na liście
    • Tylko nowe banki – importuje wyłącznie banki, które jeszcze nie znajdują się na liście. Dane banków już istniejących w systemie nie są aktualizowane.
Okno Parametry importu słownika banków z bazy KIR

Uwaga
Do przeprowadzenia importu banków z KIR konieczne jest zainstalowanie programu Microsoft Database Engine 2010.

 

Czy ten artykuł był pomocny?