Integracja z BI

image_print

W systemie Comarch ERP Altum BPM istnieje możliwość korzystania z raportów tworzonych w Comarch Business Intelligence. Przed przystąpieniem do konfiguracji BPM należy:

 • Zainstalować moduł Comarch Business Intelligence
 • Wykreować bazy BI do bazy firmowej (DW, LOG, META i REPO), a następnie wykonać transformację bazy

Szczegóły dotyczące konfiguracji modułu BI znajdują się w dokumentacji poświęconej Business Intelligence.

Konfiguracja BPM pod kątem BI

W celu dodania aktywności biznesowych powiązanych z BI należy wybrać w referencjach dla konkretnego procesu dwie biblioteki:

 • Workflow.BI.Integration.dll
 • Workflow.BI.Integration.Interfaces.dll

Importowanie bibliotek zostało szczegółowo opisane w artykule Referencje.

Aktywności BI

Pobieranie danych z raportu

Pobieranie danych na podstawie raportu odbywa się poprzez wskazanie odpowiedniego raportu w definicji aktywności Pobierz dane raportu BI. Dodatkowo podczas wskazywania raportu zostanie pobrana lista raportów z BI. Poniżej przykład otwarcia listy z raportami OLAP, pogrupowanymi według kostki analitycznej.

Wybór raportu BI z poziomu aktywności

Po rozwinięciu grupy prezentowana jest lista raportów BI dostępnych w tym obszarze. Po najechaniu kursorem na konkretny raport, użytkownik może podejrzeć więcej szczegółów dotyczących konkretnego raportu. W opisie raportu znajdują się takie dane jak: Data utworzenia, Nazwa kostki, Wymiary, Miary oraz Filtry.

Szczegóły raportu BI z poziomu aktywności

Procesy standardowe korzystające z BI

W systemie istnieją trzy standardowe procesy bazujące na raportach BI:

 • Informuj o przeterminowanych płatnościach na podstawie raportu BI
 • Aktualizuj czas dostawy towarów na podstawie raportu BI
 • Seryjne generowanie kwestionariuszy dla najlepszych sprzedawców na podstawie raportu BI

Aby używać powyższych procesów nie trzeba dodawać nowych bibliotek, tak jak w przypadku tworzenia własnych procesów. Po ich zaimportowaniu, biblioteki zostaną dodane automatycznie.

Poza ww. procesami, istnieją dwa powiązane ze sobą procesy wysyłające subskrypcję BI:

 • Subskrypcja raportu BI część 1 z 2
 • Subskrypcja raportu BI część 2 z 2

Aby wysyłanie raportów z BI do Skrzynki zadań działało poprawnie:

 • Muszą być zaimportowane i opublikowane oba procesy BI
 • Musi być poprawnie skonfigurowane środowisko BPM (patrz Konfiguracja BPM)
 • Podczas tworzenia subskrypcji raportu BI trzeba ustawić odpowiedni rodzaj subskrypcji

Uruchamianie procesów BPM z poziomu BI

Istnieje możliwość uruchamiania procesów BPM z poziomu list artykułów i kontrahentów w raportach BI. W  tym celu w procesie należy dodać następujące konteksty:

 • Lista artykułów w raportach BI
 • Lista kontrahentów w raportach BI

Więcej informacji o kontekstach znajduje się w artykule Kontekst Altum.

 

Czy ten artykuł był pomocny?