Konfiguracja wysyłki deklaracji

image_print

System pozwala na wysłanie deklaracji bezpośrednio na portal Ministerstwa Finansów oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Użytkownik ma możliwość eksportu deklaracji z wykorzystaniem tzw. podpisu kwalifikowanego lub niekwalifikowanego.

Z poziomu menu Konfiguracja → Struktura firmy → Firma na zakładce Deklaracje należy wskazać urząd skarbowy, do którego będą składane deklaracje oraz typ płatnika. Szczegółowy opis zakładki Deklaracje znajduje się w artykule Struktura firmy – Firma.

Zakładka Deklaracje na firmie

Przed wysłaniem deklaracji należy wypełnić pola w sekcji E-deklaracja (dostęp z poziomu System → Konfiguracja → Wymiana danych):

  • Adres usługi Web Service – domyślnie ustawiony adres bramki produkcyjnej Ministerstwa Finansów: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/
  • Katalog plików wymiany – katalog zapisu eksportowanych deklaracji i UPO
Sekcja E-deklaracja w konfiguracji systemu
Uwaga
Użytkownik powinien mieć pełen dostęp do folderu, w którym zapisywane są wysłane deklaracje i UPO, jak również do folderu, w którym zapisywane są logi z biblioteki Comarch.EDeclarations.dll. Lokalizacja folderu z logami z danej biblioteki różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows. Najczęściej ścieżka dostępu do danego folderu to: C:\ProgramData\ Comarch ERP Altum\ Logs\ wersja\ kod profilu z Auto Update\ nazwa pliku.

Informacja o portach, które należy odblokować, aby wysyłka deklaracji była możliwa, znajduje się w biuletynie Comarch ERP Altum – Wykaz połączeń.

Czy ten artykuł był pomocny?