Logistyka

image_print

Kontrahent domyślny dla centrum/firmy

W odpowiedzi na oczekiwania Klientów, w wersji 2023.0 wprowadzona została możliwość wskazania kontrahenta jako domyślnego dla danego centrum. Dzięki takiemu oznaczeniu, wybrany kontrahent będzie domyślnie pobierany na zainicjowane dokumenty w danym centrum.

Konfiguracja kontrahenta domyślnego

Na karcie kontrahenta, na zakładce Dostępność dodana została kolumna Domyślny. Ustawienie domyślności możliwe jest jedynie do edycji dla operatora należącego do grupy B2_admin. Dodatkowo, z poziomu wstążki nad listą, dodany dostał przycisk [Dostępność] z możliwością globalnego zaznaczenia/odznaczenia parametru dla jednostek struktury firmy.

Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta

 

Uwaga
W danym centrum/firmie może być tylko jeden kontrahent domyślny. Ten sam kontrahent może być oznaczony jako domyślny dla wielu centrów/firm.

Na bazach konwertowanych oraz nowo kreowanych, w kolumnie Domyślny parametr pozostaje domyślnie zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla wszystkich centrów struktury. W przypadku dodawania nowej jednostki struktury domyślnie parametr na karcie kontrahenta jest:

 • zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla nowo dodanej firmy głównej
 • zaznaczony dla kontrahenta Nieokreślonego dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji odznaczony jest parametr Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym
 • zaznaczony dla kontrahenta domyślnego dla firmy nadrzędnej dla nowo dodanego centrum, jeżeli w konfiguracji zaznaczony jest parametr Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów w centrum nadrzędnym

Informacja o powiązanym z centrum/firmą kontrahencie domyślnym jest prezentowana również z poziomu struktury praw.

Struktura praw
Uwaga
Nie ma możliwości zaznaczenia domyślności na kontrahencie ustawionym jako wewnętrzny dla jakiekolwiek centrum w strukturze. Blokowana jest również możliwość powiązania kontrahenta jako wewnętrznego, jeżeli wcześniej został oznaczony jako domyślny, dla jakiegokolwiek centrum/firmy.

W przypadku próby odznaczenia dostępności kontrahenta dla centrum/firmy, dla której został on oznaczony jako domyślny, w systemie wyświetlany jest odpowiedni komunikat o blokadzie takiej operacji do momentu oznaczenia innego kontrahenta jako domyślnego.

Obsługa kontrahenta domyślnego na dokumentach

Od wersji 2023.0 obsługa kontrahenta domyślnego została udostępniona dla dokumentów:

 • zamówień sprzedaży
 • paragonów
 • faktur sprzedaży
 • wydań zewnętrznych

Podczas dodawania nowego dokumentu system weryfikuje kontrahenta oznaczonego jako domyślny w kontekście centrum/firmie, która jest właścicielem dokumentu i automatycznie pobiera standardowe ustawienia z jego karty (np. warunki handlowe).

W przypadku:

 • operacji kasowo-bankowych, dokumentów kompensaty oraz dokumentów FSVV i KFSV generowanych do ZSD i KSD – pobierany jest zawsze kontrahent Nieokreślony (niezależnie od ustawień domyślności)
 • Tax Free – pobierany jest kontrahent z pierwotnego paragonu
Uwaga
Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu TF do pagonu wystawionego na kontrahenta domyślnego o statusie pomiot gospodarczy.

Dla dokumentów wystawionych na kontrahenta domyślnego zachowana została możliwość edycji danych kontrahenta na dokumencie, jeżeli jest on oznaczony jako domyślny dla centrum będącego właścicielem dokumentu. Analogicznie jak w przypadku kontrahenta nieokreślonego, do edycji na dokumentach w stanie zainicjowanym oraz niezatwierdzonym pozostają następujące pola:

 • Nazwa
 • Imię
 • Nazwisko
 • Prefiks oraz numer NIP
 • REGON
 • PESEL

Edycja danych kontrahenta domyślnego na zatwierdzonych dokumentach obsługiwana jest według standardowego uprawnienia grupy operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?