Monity

image_print

Monit jest przypomnieniem płatnikowi o nieuregulowanych w terminie należnościach. Definicja dokumentu monitu dostępna jest z menu Konfiguracja –> Struktura firmy –> Firma –> Dokumenty –> Monit.

Zakładka Ogólne na typie dokumentu monit

Na typie dokumentu monit, użytkownik ma możliwość ustawienia:

 • Typu kursu – w przypadku monitów walutowych
 • Typu daty – w przypadku monitów walutowych (wyłącznie data wystawienia), z jaką będzie pobierany kurs waluty
 • Ilość dni przed datą – również w przypadku monitów walutowych
 • Ilości dni po terminie – liczba dni, po których nastąpi wysłanie monitu
 • Treści wiadomości – treść jaka zostanie dołączona do wydruku monitu
Uwaga
W polu Ilość dni po terminie można wprowadzić wartość z zakresu
(-99:99). Wprowadzenie wartości ujemnej daje możliwość prowadzenia działań windykacyjnych/monitorujących jeszcze przed nadejściem terminu płatności.

Lista monitów

Aby otworzyć listę monitów, należy wybrać z menu Finanse, sekcja Windykacja –> Monity.

Menu okna dzieli się na trzy grupy:

 • Lista z przyciskami: [Dodaj], [Edytuj], [Usuń], [Zatwierdź], [Anuluj], [Odśwież], [Zaznacz wszystko], [Odznacz wszystko]
 • Księgowanie z przyciskami: [Zaksięguj], [Zobacz predekrety], [Pokaż zapis księgowy]. Sekcja dostępna po zatwierdzeniu pierwszego monitu w systemie
 • Wydruki z przyciskami: [Drukuj], [Drukuj dokument], [Wyślij]
Lista monitów

Dla poszczególnych dokumentów na liście widoczne są kolumny:

 • Numer dokumentu
 • Data wystawienia
 • Kod nabywcy
 • Nazwa nabywcy
 • Adres
 • Zaległość
 • Koszty
 • Razem
 • Waluta
 • Stan

Lista monitów posiada filtr ogólny umożliwiający filtrowanie po:

 • Stanie dokumentu
 • Walucie
 • Typie kontrahenta
 • Kodzie kontrahenta
 • Adresie kontrahenta
 • Dacie dokumentu

Formularz monitu

Formularz monitu

Zakładka Ogólne

Na monicie dostępne są następujące pola:

 • Numer – numer kolejnego monitu, zgodny z numeratorem
 • Płatnik – wskazanie kontrahenta z listy nabywców
 • Treść – Treść wiadomości e-mail wskazana na liście słowników uniwersalnych dla dokumentu monit. Użytkownik może modyfikować treści z poziomu: KonfiguracjaSłowniki uniwersalneOgólneTreść wiadomości e-mailMonit.
 • Zwłoka –Wartość określana z poziomu KonfiguracjaStruktura firmyFirmaDokument MonitOgólne → sekcja Ilość dni po terminie. Przykładowo liczba dni: 14 oznacza, że na dokument mogą zostać dodane płatności, których termin zapłaty minął, co najmniej 14 dni temu.
 • Forma płatności, Termin – wartości pobrane z karty kontrahenta wskazanego, jako płatnik
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 • Zaległość – suma kwot Pozostaje z listy należności
 • Koszty – użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnej wartości liczbowej kosztów, związanych
  z obsługą konkretnego dokumentu monitu
 • Razem – suma wartości Zaległość i Koszty

Przy zapisie lub zatwierdzaniu dokumentu, na wskazanych na monicie płatnościach pole Spodziewany termin jest ustawiane na podstawie terminu płatności wskazanego w nagłówku monitu.

Uwaga
Jeżeli dokument jest wystawiony w jednej firmie, a następie podnoszony do podglądu w innej, to na dokumencie widoczna jest waluta systemowa firmy, w której dokument został wystawiony, a nie firmy, w której dokument jest edytowany.

Pole Należności

Jest to lista zaległości wskazana na danym monicie, składająca się z kolumn:

 • Lp. – numer pozycji dodanych płatności
 • Numer dokumentu – numer systemowy dokumentu źródłowego należności
 • Numer obcy – numer wprowadzony przez użytkownika na dokumencie źródłowym należności
 • Termin – termin płatności
 • Dni zwłoki – ilość dni pomiędzy terminem płatności a datą wystawienia monitu
 • Należność – kwota należności
 • Pozostaje – kwota należności pozostająca do rozliczenia

Wybranie [Dodaj] nad listą należności powoduje wywołanie listy z należnościami. Na liście widoczne są tylko nierozliczone płatności, należące do kontrahenta wskazanego w nagłówku monitu.

Lista nierozliczonych należności

Zakładka Nabywca

Wyświetlane są na niej dane kontrahenta wskazanego, jako płatnik na zakładce Ogólne, obsługa odbywa się analogicznie do obsługi na operacjach kasowych/bankowych.

Zakładka Płatności

Na tej zakładce pojawia się płatność o typie należność, na kwotę kosztów monitu. Waluta oraz kurs są zgodne z wartościami na dokumencie.

Zakładki Atrybuty, Załączniki, Historia zmian

Szczegółowy opis zakładek znajduje się w artykule Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia zmian.

Zakładka Dokumenty skojarzone

Informacje o powiązaniu wyświetlane są zarówno z poziomu monitu jak i dokumentu źródłowego płatności.

 

Czy ten artykuł był pomocny?