Odbudowa stanów kas

image_print

Z poziomu menu Dodatki dostępna jest opcja [Odbudowa stanów kas], która pozwala na naprawę sald otwarcia i zamknięcia raportów danego rejestru.

Uwaga
Przycisk [Odbudowa stanów kas] dostępny jest wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie zakładki w programie są zamknięte.
Parametry dla funkcji Odbudowa stanów kas

Przed wykonaniem odbudowy należy określić wartości dla parametrów:

  • Rejestr kasowo-bankowy – rejestr, dla którego ma zostać wywołana procedura odbudowy, możliwy jest wybór jednego rejestru lub wszystkich zdefiniowanych rejestrów
  • Saldo otwarcia 1. raportu – wartość salda jest automatycznie pobierana z pierwszego raportu, z możliwością zmiany przez użytkownika
  • Saldo otwarcia 1. raportu w walucie obcej – parametr widoczny wyłącznie, gdy do odbudowy został wybrany rejestr walutowy. Wartość salda jest automatycznie pobierana z pierwszego raportu w walucie obcej, z możliwością zmiany przez użytkownika
  • Wykonano kopię bezpieczeństwa – warunkiem koniecznym do uruchomienia procedury jest potwierdzenie wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych. Zaznaczenie tego parametru nie spowoduje fizycznego wykonania kopii, należy to zrobić z poziomu menedżera baz.

Po określeniu parametrów należy wybrać przycisk Odbuduj dostępny z listy przycisków Akcje, który uruchomi procedurę.

 

Czy ten artykuł był pomocny?