Podprocesy

image_print

Grupa Podprocesy zawiera aktywności odpowiadające za powiązanie tworzonego procesu z innymi procesami dostępnymi w bazie danych.

Kategoria aktywności Podprocesy

Kopiowanie procesu

Aktywność dodaje edytowalną kopię procesu z biblioteki procesów. Podczas dodawania aktywności użytkownik musi wskazać proces, który ma zostać dodany.

Import procesu podczas dodawania aktywności Kopiowanie procesu

W oknie aktywności można ustawić parametry wejściowe procesu oraz podejrzeć i edytować jego definicję.

Aktywność Kopiowanie procesu
Uwaga

Aktywność Kopiowanie procesu nie jest dostępna w procesach lokalnych.

Odwołanie do procesu

Aktywność podobna do aktywności Kopiowanie procesu. Wskazany proces staje się podprocesem. Podczas tworzenia odwołania odczytywane są aktualne argumenty wejściowe i wyjściowe, czyli sygnatura podprocesu. Po zmianie sygnatury należy ręcznie odświeżyć odwołania we wszystkich procesach, które się do niego odwołują.

Uwaga

Aktywność Odwołanie do procesu nie jest dostępna w procesach lokalnych.

Uruchom proces BPM

Aktywność umożliwia uruchomienie procesu BPM z biblioteki procesów dla wybranego oddziału. Jako argumenty należy podać ID centrum odległego lub wpisać Nothing (wtedy proces uruchomi się w lokalnym oddziale). Należy także uzupełnić globalny identyfikator (GUID), który można znaleźć w domyślnie ukrytej kolumnie biblioteki procesów. Inicjatorem jest użytkownik, z którego uprawnieniami zostanie uruchomiony proces. Można również przekazać argumenty procesu w postaci słownika, gdzie kluczem jest nazwa parametru, a wartością obiekt.

Aktywność Uruchom proces BPM

 

Czy ten artykuł był pomocny?