Pola obowiązkowe JPK

image_print

Podczas wprowadzania dokumentów należy zwrócić uwagę na pola obowiązkowe, bez których plik JPK nie zostanie poprawnie zweryfikowany.

W poszczególnych strukturach plików JPK wskazane są pola obowiązkowe, bez których plik nie zostanie poprawnie zweryfikowany, przez co nie będzie mógł zostać przesłany do urzędu skarbowego.

W niniejszym rozdziale biuletynu zaprezentowano sposób wprowadzania dokumentów oraz pola, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Pola te muszą zostać wypełnione na dokumencie, aby plik został poprawnie wygenerowany. System Comarch ERP Altum nie kontroluje, czy podczas wprowadzania dokumentu, niektóre pola wymagane w plikach JPK zostały wypełnione przez użytkownika.

Opis postępowania dotyczy wszystkich użytkowników, niezależnie od wersji systemu Comarch ERP Altum,
z której firma korzysta. Przy czym obsługa generowania plików JPK jest dostępna w wersji 2016.5 i wyższych.

Uwaga
Dodatkowo w systemie Comarch ERP Altum dostępny jest proces BPM: „JPK – obsługa pól obowiązkowych na dokumentach”. Proces stanowi uzupełnienie funkcjonalności umożlwiającej wymianę Jednolitych Plików Kontrolnych. Schematy dla plików JPK zawierają pola, które powinny być obowiązkowo wypełnione na dokumencie. Część z tych pól nie jest wymagana podczas wprowadzania dokumentów do systemu. Proces umożliwia wyświetlanie ostrzeżenia przy braku wypełnienia konkretnych pól dokumentu. Dla dokumentów NM, FZV i ich korekt proces działa wyłącznie w trybie informacyjnym.

Uwaga
Funkcjonalność generowania plików JPK z systemu Comarch ERP Altum jest dostępna od wersji 2016.5, dlatego konieczna jest aktualizacja systemu do aktualnej wersji. Jeżeli wskazane w biuletynie wymagane pola będą uzupełnione na dokumentach wprowadzonych we wcześniejszych wersjach systemu Comarch ERP Altum niż 2016.5, to po aktualizacji zostaną one poprawnie uwzględnione podczas generowania Jednolitych plików kontrolnych w wersji 2016.5 i późniejszych.

Dane firmy

W przypadku wszystkich rodzajów plików JPK obowiązkowe pola do uzupełnienia definiujące przedsiębiorstwo dostępne są z poziomu Konfiguracja → Struktura firmyFirma zakładka Ogólne. Są to następujące pola:

 • Nazwa, Nazwa firmy – należy wpisać nazwę firmy
 • NIP
 • Kod urzędu
 • W sekcji Adres:
  • Kraj
  • Województwo
  • Miasto
  • Kod pocztowy
  • Ulica
  • Nr domu
  • Poczta
  • Gmina
  • Powiat
Uwaga
Wyjątek stanowi plik JPK_V7M, w przypadku którego nie ma konieczności uzupełniania sekcji Adres oraz plik JPK_VAT, dla którego nie ma konieczności uzupełniania sekcji Adres i kodu urzędu.
Obowiązkowe pola do uzupełnienia w konfiguracji firmy

Urząd skarbowy

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia kodu urzędu. Wyjątek stanowi plik JPK_VAT, w przypadku którego nie ma konieczności uzupełniania tych danych. Pole należy uzupełnić na karcie urzędu
GłówneUrzędyKod identyfikacyjny.

Kod urzędu

Dodatkowo, jeżeli użytkownik wskazał urząd z poziomu Konfiguracja Struktura firmyFirma zakładka Deklaracje, to jest on domyślnie pobierany podczas tworzenia plików.

Kod urzędu w Konfiguracji firmy

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?