Przenoszenie tłumaczeń pomiędzy bazami konfiguracyjnymi

image_print

Tłumaczenia głównego menu systemu zapisywane są w bazach konfiguracyjnych. Tłumaczenia menu można przenieść pomiędzy bazami konfiguracyjnymi w przypadku, gdy chce się je wykorzystać dla innej bazy danych.

Przykład
Aby przenieść tłumaczenia pomiędzy bazami konfiguracyjnymi, należy wykonać następujące kroki:

  1. Z poziomu menadżera jednej z baz konfiguracyjnych, w menu Konfiguracja Konwersje należy zaznaczyć wszystkie wpisy znajdujące się w tabelach: [dbo._Translations] oraz [dbo._ButtonTranslations] (wpisy wyświetlają się, jeśli zostały wprowadzone zmiany z wykorzystaniem edytora profili). Wpisy te należy zapisać do pliku .txt w wybranej lokalizacji za pomocą przycisku [Zapisz do pliku].
Kopiowanie tłumaczeń z poziomu menadżera baz

Następnie, z poziomu SQL, należy odszukać docelową bazę konfiguracyjną, na której mają zostać zastosowane tłumaczenia i uruchomić na niej wylistowane wpisy. Tłumaczenia dla wstążki zostaną dodane na bazie konfiguracyjnej za pomocą komendy insert.

 

Czy ten artykuł był pomocny?