Sekcja Parametry

image_print

Sekcja Parametry składa się z trzech obszarów:

Składniki to sekcja, w której określane są komponenty uwzględniane w wyliczaniu bilansu stanu towarów. W przypadku odznaczenia parametru (w kolumnie obok odpowiedniego składnika) i wybraniu przycisku [Przelicz], z listy towarów usunięta zostanie odpowiadająca mu kolumna, a saldo zostanie ponownie wyliczone bez uwzględniania wybranego składnika.

Składniki dokumentu BST

Składniki odpowiadają poniższym kolumnom na liście towarów:

Obok każdego ze składników wyświetlana jest odpowiadająca mu w tabeli towarów, ilość odnosząca się do zaznaczonego na liście artykułu.

Z sekcją Składniki ściśle powiązana jest sekcja Dokumenty.

W tej sekcji wyświetlane są dokumenty źródłowe o typie wskazanym w obszarze Składniki dla artykułu zaznaczonego na liście towarów. Prezentuje ona numery dokumentów oraz ilość artykułu z danego dokumentu.

Dokumenty
Sekcja Dokumenty

Sekcja Parametry przeznaczona jest do określenia przedziału czasu, na podstawie którego ma być utworzony bilans wartości zapasu planowanego oraz magazynów uwzględnianych w bilansie.

LG_Parametry
Sekcja Parametry
  • Data wystawienia – data utworzenia BST nie podlegająca edycji
  • Data końcowa – określa maksymalną datę dla dokumentów uwzględnianych w bilansie
  • Zapas planowany – określa czy saldo ma być liczone dla minimalnego czy optymalnego zapasu planowanego
  • Oddzielny bilans dla każdego magazynu – wartość parametru pobierana jest z definicji dokumentu BST z możliwością jego bezpośredniej zmiany na formularzu dokumentu

Po zaznaczeniu parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu, w sekcji Towary na liście pojawi się kolumna Magazyn. Po odznaczeniu powyższego. parametru automatycznie zostaje ona ukryta a bilans zostaje przeliczony. Po dodaniu artykułu na BST przy zaznaczonym parametrze, pozycja jest ujęta osobno dla każdego z magazynów. Nie ma możliwości zmiany parametru Oddzielny bilans dla każdego magazynu jeśli na dokument BST dodany zostanie artykuł.

Przykład
Na dokumencie BST zaznaczony jest parametr Oddzielny bilans dla każdego magazynu.

Na liście magazynów znajdują się: Magazyn główny, Magazyn reklamacyjny, Magazyn outletowy.

Sytuacja I:

Do dokumentu BST zostaje dodany artykuł BZKD, wyświetlony zostaje on w trzech wierszach:

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\bzld.PNG

Sytuacja II:

Do dokumentu BST zostaje dodany artykuł BZKD z cechami biały/S oraz czarny/M, wyświetlony zostaje on w następujący sposób:

C:\Users\anna.sliwa\Desktop\bzld cech.PNG

Natomiast lista magazynów wskazuje magazyny, których zasoby uwzględniane są w bilansie. Na nowododanym dokumencie BST pojawiają się magazyny ustawione jako domyślne na definicji tego dokumentu.

Uwaga
Z dokumentem BST może być powiązanych wiele magazynów domyślnych.

Przy zaznaczonym parametrze Oddzielny bilans dla każdego magazynu ilości dla poszczególnych składników BST wyliczane są osobno dla każdego z magazynów.

Ostatnią kolumną na liście magazynów jest kolumna Rezerwacje bez magazynu. W zależności od tego czy parametr w tej kolumnie dla danego magazynu jest:

  • zaznaczony – na BST uwzględniane są ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe), są wliczane do bilansu dla magazynu dla którego zaznaczono powyższy parametr
  • odznaczony – dla magazynu dodanym na BST nie są uwzględniane ilości towarów, które na subpozycjach zamówień mają w polu magazyn wskazaną opcję <wszystkie> (rezerwacje bezzasobowe)

 

Czy ten artykuł był pomocny?