Seryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektów

image_print

Seryjne dodawanie kwestionariuszy pozwala na przypisanie wybranego kwestionariusza do kilku obiektów jednocześnie. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem [Generuj] znajdującym się na wstążce nad listą:

  • Kontrahentów
  • Pracowników
  • Osób kontaktowych
  • Działań CRM

Aby seryjnie dodać kwestionariusz, należy:

  • W polu Kwestionariusz wybrać jeden z udostępnionych dla danego obiektu kwestionariuszy
  • Dodać go do wybranych z listy kontrahentów/pracowników/osób/działań

W sekcji Wypełniający wybrać pracownika, który będzie odpowiadał na pytania z kwestionariusza. Aby wygenerowany kwestionariusz był widoczny również z poziomu terminarza, należy zaznaczyć parametr Dodaj do terminarzy pracowników.

Okno seryjnego dodawania kwestionariuszy
Okno seryjnego dodawania kwestionariuszy

Dodaj opiekunów z karty kontrahenta – parametr możliwy do zaznaczenia jedynie, gdy formularz dodawany jest z poziomu listy kontrahentów. Po zaznaczeniu lista Wypełniający jest dezaktywowana, a jako wypełniający będą dostępni tylko opiekunowie danego kontrahenta.

Po wybraniu przycisku [Wykonaj] kwestionariusz zostanie przypisany do wybranych obiektów. Przypisane kwestionariusze są dostępne pod przyciskiem [Lista] z poziomu listy kontrahentów/pracowników/osób kontaktowych/działań CRM.

 

Czy ten artykuł był pomocny?