Seryjne dodawanie/wycofywanie zgód

image_print

Z poziomu listy Rejestru zgód (menu CRM -> Rejestr zgód) oraz zakładki Zgody na przetwarzania danych dostępnej na kartach:

  • kontrahenta
  • osoby kontaktowej
  • pracownika

możliwe jest seryjne dodawanie i wycofywanie zgód dla wskazanego wyrażającego. Po wybraniu przycisku [Dodaj seryjnie]/[Wycofaj seryjnie] pojawia się okno umożliwiające ergonomiczne zarządzanie uzyskanymi zgodami.

Okno seryjnego dodawania zgody zawiera analogiczne pola w stosunku do formularza zgody.

Aby seryjnie dodać zgody należy:

  • wybrać Wyrażającego
  • zaznaczyć wybrane Kategorie zgód
  • uzupełnić powiązane adresy/kontakty, w przypadku, gdy dla danej Treści zgody wybrana została opcja Dotyczy kanału komunikacji w słowniku uniwersalnym.
Uwaga
Na listę seryjnego dodawania zgód można dodać tylko te kategorie zgód, które mają przypisaną co najmniej jedną wartość w słowniku Treść zgody.
Seryjne dodanie zgody

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zaznaczeniu parametru Utwórz, aktywowany zostanie przycisk [Generuj]. Po jego wybraniu utworzone zostaną zgody widoczne na liście regestrów zgód.

Rejestr zgód

Aby seryjnie wycofać wybrane zgody dla wskazanego wyrażającego należy wybrać przycisk [Wycofaj seryjnie]. W otworzonym oknie wyświetlone są wszystkie aktualne zgody – aby wycofać wybrane zgody należy zaznaczyć parametr Wycofaj.

 

Czy ten artykuł był pomocny?