Ustawienia podstawowe

image_print

Poniższy artykuł zawiera informacje o podstawowych ustawieniach związanych z interfejsem i personalizacją systemu.

W menu System → Konfiguracja zakładka Ogólne zawiera ustawienia związane z wyglądem i domyślnym językiem systemu.

Zakładka Ogólne w menu SystemKonfiguracja

Na zakładce tej użytkownik może:

 • Sprawdzić domyślny dla bazy danych język (pole nieedytowalne)
 • Zdefiniować domyślny kraj systemu (wartość wybrana w tym miejscu będzie automatycznie podpowiadać się w ramach definiowanych w systemie adresów)
 • Wybrać tło aplikacji przez wskazanie pliku graficznego z komputera oraz ustawić jego układ
 • Określić lokalizację i orientację zakładek

Skróty WWW

W ostatniej sekcji zakładki Ogólne użytkownik może wybrać wyświetlane w aplikacji skróty do stron WWW związanych z produktami Comarch ERP lub zdefiniować własne skróty i ustalić sposób ich prezentacji – w oknie aplikacji lub w przeglądarce internetowej.

Domyślnie w systemie dodane są następujące skróty pozwalające na szybkie otworzenie stron związanych z produktami Comarch ERP:

 • Comarch-Nowości – skrót do aktualności w ofercie Comarch ERP
 • YouTube – skrót do kanału Comarch, na którym prezentowane są zapisy z konferencji i ważnych wydarzeń, szkolenia i materiały produktowe
 • Facebook – skrót do profilu Comarch ERP na Facebooku
 • iBard24 – skrót do strony poświęconej aplikacji do zarządzania danymi w firmie
 • BI Point – skrót do strony serwisu wykorzystywanego we współpracy z aplikacją Comarch POS
 • e-Sklep – skrót do strony poświęconej platformie Comarch e-Sklep
 • Comarch Mobile – skrót do strony poświęconej aplikacjom mobilnym dla firm

Pasek ze skrótami WWW zostanie wyświetlony po wybraniu opcji Pokaż pasek WWW z menu kontekstowego na pulpicie systemu.

Pasek WWW