Wprowadzenie do prognozy popytu

image_print

Prognoza popytu (PP) pozwala na analizę wielkości sprzedaży artykułów z wybranych magazynów w określonym przedziale czasu. Na jej podstawie, można zaprognozować przyszłą wielkość sprzedaży i wygenerować dokumenty pozwalające na zatowarowanie magazynu w odpowiednim czasie odpowiednią ilością artykułów.

Lista dokumentów prognozy popytu dostępna jest w menu Magazyn –> (Zasoby) Prognoza popytu.

Proces prognozowania popytu można zrealizować w kilku etapach:

 • zdefiniowanie magazynów na podstawie których zostaną wyliczone stany historyczne towarów
 • zdefiniowanie magazynów, dla których zostaną wyliczone prognozy
 • zdefiniowanie okresów, na które przeprowadzone będzie prognozowanie
 • określenie metody wyliczenia prognozy towarów:
  • wskazanie okresu będącego podstawą obliczenia
  • określenie procentowej wielkości zmiany w stosunku do ilości wyliczonej na podstawie wskazanego okresu
 • wyliczenie ilości prognozowanej w oparciu o wybrane kryteria dla towarów
 • określenie metody podziału ilości prognozowanej na magazyny
 • rozdzielenie ilości prognozowanej na poszczególne magazyny
Schemat tworzenia prognozy popytu

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?