Wyszukiwarka

image_print

Wyszukiwarka służy do szybkiego pozyskiwania najbardziej kluczowych informacji zawartych w systemie. W przeciwieństwie do panelu wyszukiwania otwieranego za pomocą przycisków <Ctrl>+<F>, wyszukiwarka umożliwia użytkownikowi przeszukanie całego systemu, a nie wyłącznie otwartego okna.

Działanie wyszukiwarki opiera się na dwóch serwerach:

 • Serwer wyszukiwania – odpowiedzialny jest za przyjmowanie oraz wyświetlanie wyników dotyczących wyszukiwanej frazy
 • Serwer indeksowania – komunikuje się z bazą firmową, przeszukuje ją i tworzy plik optymalnie indeksujący informacje w celu szybszego wyświetlania odpowiedzi na późniejsze zapytania

Konfiguracja wyszukiwarki w konfiguratorze systemu

Przed pierwszym użyciem wyszukiwarki należy ją skonfigurować. W tym celu należy otworzyć konfigurator systemu (dostępny w katalogu instalacyjnym – plik NewAltumConfigurator.exe), zweryfikować konfigurację baz danych na zakładce Wybór baz, a następnie przejść na zakładkę Wyszukiwarka.

Zakładka Wyszukiwarka w oknie konfiguratora systemu

Na zakładce Wyszukiwarka dostępne są następujące sekcje i pola:

 • Baza konfiguracyjna:
  • Serwer – nazwa serwera SQL, na którym znajduje się baza konfiguracyjna
  • Login zintegrowany – zaznaczenie tego parametru uzupełnia nazwę i hasło użytkownika zintegrowanego z kontem Windows
  • Login SQL
  • Hasło
  • Baza – nazwa bazy konfiguracyjnej, dla której wyszukiwarka jest konfigurowana
 • Certyfikat – umożliwia weryfikację instalacji certyfikatu dla usługi wyszukiwarki (Comarch ERP Search service)
 • Serwer wyszukiwania – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera wyszukiwania
 • Serwer indeksowania – umożliwia zdefiniowanie portów Http i TCP dla serwera indeksowania

Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisaniu ustawień należy zweryfikować stan połączenia – powinien mieć on status Poprawne. Następnie należy przejść na zakładkę Usługi i uruchomić usługę Wyszukiwarka za pomocą przycisku . Następnie należy uruchomić system Comarch ERP Altum.

Uruchomiona usługa Wyszukiwarka

Konfiguracja wyszukiwarki w systemie

Po uruchomieniu systemu należy otworzyć menu System → Konfiguracja → Wyszukiwarka, gdzie użytkownik ma możliwość zdefiniowania parametrów serwerów odpowiedzialnych za globalne wyszukiwanie w systemie.

Uwaga
By wyszukiwarka działała na końcówkach, należy wyłączyć zaporę Windows bądź dodać wyjątek do zapory dla określonych portów (na serwerze i końcówce).
Parametry serwerów odpowiedzialnych za wyszukiwanie

Zarówno w przypadku serwera wyszukiwania, jak i serwera indeksowania, należy ustawić odwołanie do odpowiedniego serwera, uzupełniając pola Host (nazwa komputera lub adres IP) i Port.

Aktualizacja indeksowania może odbywać się automatycznie zgodnie z harmonogramem, bądź ręcznie za pomocą przycisku [Indeksuj wyszukiwanie]. Szczegółowy opis konfiguracji indeksowania znajduje się w rozdziale Konfiguracja indeksowania.

Jeśli odwołanie do serwera będzie nieprawidłowe lub usługa nie będzie uruchomiona, pojawi się poniższy komunikat:

Komunikat o braku połączenia z serwerem

Konfiguracja indeksowania

Za ustawienia częstotliwości indeksowania odpowiada plik AEntities.xml, znajdujący się w folderze instalacyjnym systemu. Sekcja <Jobs>, dostępna w tym pliku, zawiera następujące parametry:

 • OptimizeIndex – optymalizuje indeksy wyszukiwania w celu poprawy wydajności pracy narzędzia
 • AltumFull – aktywuje pełne indeksowanie danych na bazach firmowych podpiętych do wybranej bazy konfiguracyjnej
 • AltumIncremental – aktywuje indeksowanie jedynie danych różnicowych, czyli dodanych od czasu ostatniej indeksacji

Wartości typów cyklu (CycleType) mogą być zdefiniowane jako hourly (godzinny), daily (dzienny), weekly (tygodniowy) i monthly (miesięczny).

Uwaga
Jeżeli do bazy konfiguracyjnej podłączonych jest kilka baz firmowych, usługa indeksacji gromadzi dane znajdujące się na powiązanych bazach firmowych. W związku z tym, zalecane jest ograniczenie liczby podpiętych baz firmowych.

Wyszukiwanie danych

Żeby uruchomić wyszukiwarkę w systemie, należy wpisać daną frazę na pasku wyszukiwarki dostępnym na wstążce, a następnie wybrać przycisk lupy lub klawisz <Enter> na klawiaturze.

Pasek wyszukiwarki

System otworzy okno wyszukiwarki, składające się z pola tekstowego, w którym użytkownik może ponownie wpisać frazę do wyszukiwania oraz z pola wyników wyszukiwania.

Okno wyszukiwarki

Po prawej stronie paska wyszukiwarki na wstążce oraz pola tekstowego w oknie wyszukiwarki znajdują się dwa przyciski:

– rozpoczyna przeszukiwanie baz firmowych pod kątem wpisanej frazy

– otwiera okno, w którym można zdefiniować obszar(y) wyszukiwania, korzystając z jednej z opcji:

 • Przeszukaj cały system –wyszukiwanie we wszystkich dostępnych obszarach
 • Ogranicz przeszukiwanie do wskazanych typów – wyszukiwanie w ramach obszarów wybranych przez użytkownika
Definiowanie obszarów wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania zawężonego do obszaru Słowniki

 

Czy ten artykuł był pomocny?