Zakładka Opakowania

image_print

Zakładka Opakowania dostępna jest na formularzu dokumentów przychodowych oraz na dokumencie MM-. Prezentuje wykaz opakowań, które grupują elementy dokumentu wskazując, w jaki sposób zostaną zapakowane. System dopuszcza również możliwość definiowania „pustych” opakowań, czyli takich, do których nie przypisano żadnych elementów. Nie będą one jednak przenoszone na kolejny generowany dokument.

Jeden dokument może zawierać dowolna liczbę opakowań. Lista opakowań zawiera informacje o kodzie opakowania, kodzie EAN opakowania, ilości (zawsze prezentuje ilość równą 1) oraz typie opakowania.

Dodawanie opakowań może odbywać się na dwa sposoby – pojedynczo (przycisk [Dodaj przez formularz]) lub seryjnie (przycisk [Dodaj wiele opakowań]).

Więcej informacji o opakowaniach i sposobie ich dodawania można znaleźć w kategorii Opakowania.

Z poziomu listy opakowań, oprócz dodawania, edytowania i usuwania istniejących opakowań, użytkownik ma również możliwość kopiowania opakowań oraz generowania dokumentów bezpośrednio do wybranych opakowań.

Czy ten artykuł był pomocny?