Seryjne wypłacanie dodatku

  1. Na listach płac, należy dodać listę płac typu
  2. Należy sprawdzić, czy zamknięte są inne listy płac.
  3. Następnie w płacach wybrać zdefiniowaną wcześniej listę płac Inna i zaznaczyć pracowników, dla których mają być naliczone dodatki.
  4. Następnie po naciśnięciu  obok ikony   dostępna będzie funkcja Wypłać seryjnie dodatek.
  5. Pojawi się okno z możliwością wyboru dodatku, który chcemy wypłacić dla zaznaczonych pracowników na przykład Premia uznaniowa.
  6. Naciskamy przycisk , pojawi się log z informacją o przebiegu operacji.
  7. Chcąc dodać różne dodatki do wypłaty, należy tą czynność powtórzyć, wybierając właściwy dodatek.

Czy ten artykuł był pomocny?