Logowanie

W trakcie pracy z programem istnieje możliwość zmiany firmy bez konieczności zamykania programu i ponownej rejestracji. Funkcja jest dostępna w pasku zadań pod przyciskiem  lub w menu System/ Logowanie lub klawisz funkcyjny <F11>.

Uwaga
Jeśli jest otwarte jakieś okno w programie to klawisz <F11> wywołuje domyślną funkcję dodatkową (jeśli jest zdefiniowana dla tego okna). Jeśli brak otwartych okien, klawisz <F11> wywołuje okno logowania.

Wyświetlone zostaje okienko Rejestracja w programie Comarch ERP Altum HR, identyczne jak w przypadku uruchamiania systemu. W oknie wybieramy operatora, który będzie pracował w programie, podajemy ewentualnie jego hasło dostępu oraz wybieramy bazę, w której chcemy pracować.

Uwaga
Przed zmianą bazy (firmy) należy zamknąć wszystkie okna (listy, formularze).

 

Czy ten artykuł był pomocny?