Nowości i zmiany w wersji 2024.1

1. Nowości

1.1  Zamówienie – dodawanie załączników (ERP XL)

Wprowadziliśmy nową funkcję dodawania załączników do zamówień składanych bezpośrednio w Comarch B2B.
Klient podczas składania zamówienia ma możliwość dodania max. 5 załączników (m.in. w formacie pdf, jpg, doc), jeżeli dodano mu odpowiednie prawo w systemie Comarch ERP XL: Dodawanie załączników do zamówienia.

Więcej na temat dostępnych praw przeczytasz w artykule: Uprawnienia i role Kontrahenta.

1.2 Zamówienie – przesyłanie struktury rabatów (ERP XL)

Umożliwiliśmy przesyłanie struktury rabatów do systemu ERP XL. W systemie Comarch ERP XL na szczegółach zamówienia pochodzącym z Comarch B2B, można sprawdzić strukturę udzielonego rabatu dla poszczególnych pozycji.  Dzięki funkcji, administrator EPR XL ma możliwość zweryfikowania wszystkich promocji, które zostały naliczone na zamówieniu złożonym w Comarch B2B.

Więcej o promocjach przeczytasz w artykułach: Jakie promocje działają w Comarch B2B? oraz Dlaczego nie naliczają się promocje?

1.3 Zamówienie – wyszukiwarka adresów w koszyku

Wprowadziliśmy możliwość wyszukiwania adresów wysyłki podczas składania zamówienia w Comarch B2B. Wyszukiwarka dostępna jest w koszyku po rozwinięciu obszaru z adresami wysyłki. Wyszukiwanie działa po wpisaniu 2 znaków.

Wyszukiwarka szuka adresów po wszystkich polach adresu:

  • nazwa firmy
  • ulica
  • kod pocztowy
  • miasto
  • kraj
  • e-mail
  • telefon

1.4 Prezentacja ceny – ukrywanie cen przed promocją (przekreślonych)

Umożliwiliśmy ukrywanie cen przed promocją (cen przekreślonych). Funkcja umożliwia skonfigurowanie aplikacji Comarch B2B w ten sposób, aby zalogowany użytkownik widział tylko ceny obowiązujące wraz z naliczonymi promocjami (czyli bez cen przed promocją).

Wyświetlanie/ukrywanie cen przed promocją (przekreślonych) uzależnione jest od parametru w pliku konfiguracyjnym appSettings. Domyślnie parametr ustawiony jest na wyświetlanie cen przed promocją.

Uwaga
Po dokonaniu zmian w pliku appSettings należy zrestarować pulę aplikacji na IIS-ie.
Wskazówka
Przypominamy, że ceny przed promocją (przekreślone) wyświetlane są na:

 • wszystkich listach towarów
 • szczegółach towaru
 • szczegółach towaru w sekcji Zamienniki.

Więcej o promocjach przeczytasz w artykułach: Jakie promocje działają w Comarch B2B? oraz Dlaczego nie naliczają się promocje?

2. Zmiany

2.1 Aktualizacja technologii

W Comarch B2B 2024.1 zaktualizowaliśmy:

  • .NET Framework do wersji 4.8
  • paczki NuGet do najnowszych wersji

2.2 Zapytania ofertowe – wiadomość do sprzedawcy (ERP XL)

Przy składaniu zapytania ofertowego zmieniliśmy ograniczenie ilości znaków w wiadomości do sprzedawcy. Dotychczas maksymalnie można było wprowadzić 2000 znaków. Obecnie znieśliśmy to ograniczenie, aby umożliwić klientom wpisanie większej ilości treści – max 8000 znaków.

2.3 Bezpieczeństwo

Wprowadzono poprawki związane z bezpieczeństwem aplikacji Comarch B2B.

Wskazówka
Przed aktualizacją do wersji 2024.1 należy zapoznać się z artykułem Aktualizacja Comarch B2B.

2.4 Własne modyfikacje Comarch B2B – nowa sekcja w Centrum Pomocy

W Centrum pomocy Comarch B2B powstała nowa sekcja ‘Zaawansowane modyfikacje’:

Można tam znaleźć wszystkie zagadnienia związane z modyfikacjami Comarch B2B, które wcześniej były dostępne w podręczniku pdf. W związku z powyższym, podręcznik Biuletyn techniczny – modyfikacje.pdf nie będzie już aktualizowany.

3. Poprawiono

3.1 Własne modyfikacje Comarch B2B – Swagger

Poprawiono logowanie do aplikacji API Swagger.

3.2 Własne modyfikacje Comarch B2B – dodawanie kolumn na listach

Poprawiono wyświetlanie własnych kolumn na wszystkich listach w Strefie klienta.

 

 

Comarch B2B – wymagania

Comarch B2B 2024.1 współpracuje z systemami Comarch ERP:

 • Comarch ERP XL 2024.0
 • Comarch ERP Altum 2024.1

 

Data produkcji systemu: 13.05.2024.

 

Wskazówka
INSTALACJA COMARCH B2B

Przed aktualizacją programu należy bezwzględnie zapoznać się z artykułem na temat instalacji Comarch B2B.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?