Dashboardy

Responsywność i interakcja, wykres, tabela, wskaźnik, strona www, obraz, raport, filtr globalny, tekst, miara/wymiar dynamiczny, link do repozytorium, filtr danych, interakcja pomiędzy dashboardami.