Modele danych

Definicje modeli danych, ścieżki kreowania modeli, opisy oraz zastosowania