Formularz banku – zakładka Import/Eksport

Zakładka [Import/Eksport] zawiera przede wszystkim informacje wykorzystywane podczas elektronicznej wymiany danych z bankiem.

Format importu wyciągów bankowych – lista predefiniowanych formatów (z wyjątkiem formatów xml). Do importu Użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych w programie formatów niemodyfikowalnych: Citi Handlowy – MT940 i MT942 (standardowy), Citi Handlowy – XML (import) (standardowy), MT940 (standard), MT940 (BGŻ), MT940 (BRE), MT940 (IDEA BANK) oraz MT940 (PBS) oraz formaty typu webservice.

Format eksportu dla przelewów zwykłych – system Comarch ERP Enterprise HR obsługuje standardowe formaty predefiniowane w programie: 

 • Alior Bank WebService,
 • BANKZKH, BGŻ BNP Paribas WebService,
 • BPH BusinessNet (import)/PekaoBIZNES24 (import),
 • Citi Handlowy – API,
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe (Elixir),
 • Citi Handlowy – Przelewy krajowe, w tym MPP (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy międzynarodowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy podatkowe (xml),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (CDFF),
 • Citi Handlowy – Przelewy SEPA (xml),
 • CitiBank, CitiDirect,
 • Elixir-O – BPH
 • Elixir-O BPH (split payment)
 • Elixir-O iBRE,
 • ING WebService,
 • KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import),
 • KASAZKH,
 • KB24 – Kredyt Bank (eksport),
 • Pekao WebService,
 • Przelewy krajowe (xml),
 • Przelewy SEPA (xml),
 •  Przelewy SEPA BZWBK (xml),
 • Przelewy walutowe (xml),
 • Santander WebService,
 • US – Bank Śląski,
 • Videotel
 • ZUS – Bank Śląski

oraz formaty utworzone przez użytkownika. Jeśli firma nie korzysta z elektronicznej wymiany danych – wybieramy opcję – brak -. Format ten będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów zwykłych.

Format eksportu dla MPPformat, który będzie wykorzystywany przy eksporcie przelewów, które oznaczono jako przelewy realizowane mechanizmem podzielonej płatności.

Format eksportu dla przelewów US – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do urzędów skarbowych. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.

Format eksportu dla przelewów ZUS – format, który będzie wykorzystywany przez program do eksportu przelewów do ZUS. Pole niewidoczne, gdy dla eksportu przelewów zwykłych wybrano jeden z formatów WebService.

Uwaga
Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być eksportowane jako przelewy zwykłe. W przypadku korzystania z formatów definiowalnych w polu Format eksportu dla przelewów do ZUS należy wskazać format taki, jak dla przelewów zwykłych.

Czy ten artykuł był pomocny?