Elementy wspólne

Elementy mające wpływ na inne moduły lub współpracujące z nimi: Kasa/Bank, personalizacja, filtrowanie oraz narzędzia.