Magazyn walut – zakładka Obroty

Lista operacji rozliczonych, pokazująca obroty danego rejestru. Wpłaty i wypłaty rozliczone, wraz z informacją o wysokości różnicy kursowej. Lista zawiera następujące informacje:

 • Numer dokumentu – obcy,
 • Numer wewnętrzny,
 • Data operacji,
 • Kwota całkowita dokumentu w walucie rejestru,
 • Kwota całkowita dokumentu w walucie systemowej (PLN),
 • Typ kursu,
 • Data kursu,
 • Mianownik kursu,
 • Licznik kursu,
 • Przychód rozliczony w walucie rejestru oraz w walucie systemowej,
 • Rozchód rozliczony w walucie rejestru oraz w walucie systemowej,
 • Różnica kursowa w walucie systemowej.

Lista wyświetlana jest dla konkretnego rejestru kasowego/bankowego. Wybór tego rejestru odbywa się poprzez wybór z rozwijalnej listy rejestrów.

Zakres dat – parametr ten jest domyślnie odznaczony przy wejściu na listę. Jeżeli w rejestrze jest bardzo dużo zapisów, można zaznaczyć parametr i odpowiednio wskazać zakres dat, co zwiększy czytelność listy.

Szukaj – na liście dostępne jest wyszukiwanie pod klawiszem lornetki. Po wpisaniu ciągu znaków w polu Szukaj należy użyć klawisza Znajdź.

Parametry: Przychody/ Rozchody – ułatwiają analizę danych na liście poprzez zawężenie wyświetlanych dokumentów do wpłat (BOMWKP/ KP) lub wypłat (BOMWKW/ KW) z możliwością zaznaczenia obydwu opcji.

Możliwy jest również podgląd zaznaczonego dokumentu klawiszem lupy.

Przyciski Zwiń wszystko, Rozwiń wszystko umożliwiają wyświetlanie tylko gałęzi głównych bądź też również gałęzi podrzędnych (dokumenty rozliczone).

Lista operacji w magazynie walut na zakładce Obroty

Czy ten artykuł był pomocny?