Renumeracja raportów kasowych/bankowych

Renumeracja raportów kasowych/ bankowych możliwa jest z poziomu Listy raportów kasowych/bankowych po wciśnięciu przycisku  (lub przycisk <F8>).

Zasady renumeracji raportów:

  • Renumeracja raportów działa tylko w obrębie raportów konkretnego rejestru.
  • Bez względu na schemat numeracji renumeracja dotyczy wyłącznie segmentu określającego numer raportu.
  • W wyniku renumeracji nie następuje przeniesienie raportu, a tylko zmiana jego numeru.
  • Renumeracja jest ściśle związana ze schematem numeracji.
  • Renumeracja dotyczy wszystkich wskazanych raportów bez względu na ich okres (niestandardowy, dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny).
  • Renumeracja jest możliwa bez względu na to, czy raport jest otwarty czy zamknięty.
  • Nie może zostać zmieniony numer raportu zaksięgowanego. W sytuacji, gdy podczas renumeracji program natrafi na raport zaksięgowany, którego numer powinien zostać zmieniony – renumeracja zostanie anulowana. [/su_list]

Czy ten artykuł był pomocny?