Artykuły

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje pozwalające na zdefiniowanie artykułu, a także wskazówki dotyczące jego importowania i reorganizacji.

Podstawowe dane artykułu

Dane dotyczące kartotek artykułów można zdefiniować w aplikacji Artykuł.

Aplikacja Artykuł moduł Baza

Mogą być one dodawane w widokach:

 • Baza – dane wykorzystywane wszędzie w systemie m.in. opis i jednostka
 • Rachunkowość
 • Logistyka magazynowa
 • Dyspozycja
 • Produkcja
 • Zakup
 • Dostawcy
 • Sprzedaż
 • Klasyfikacja klientów
 • Klienci
Uwaga

Trzy ostatnie widoki tj.: Klasyfikacja klientów, Klienci, Dyspozycja klienta są dostępne po zapisaniu danych w widoku Sprzedaż.

Jednostki artykułu

Aby możliwe było wykorzystanie artykułów dostępnych w systemie, artykuły wszystkich typów muszą posiadać zdefiniowaną jednostkę podstawową, niezależnie od typu kartoteki.

W zależności od ustawień w aplikacji Konfiguracja, dla wszystkich artykułów z kategorii Materiał, można wprowadzić do czterech równoległych jednostek magazynowych – poza artykułami dostępnymi w zestawach.

Uwaga

Wykorzystując różne jednostki równoległe, nie ma możliwości wykonania konwersji między nimi przy stałym przeliczniku, jak np. kilogram na sztuki.

W przypadku wykorzystywania równoległych jednostek magazynowych, wszystkie zasoby artykułu są zapisywane w każdej jednostce magazynowej.

Przykład

Przykładem zastosowania jednostek równoległych może być branża spożywcza, w której niektóre produkty są dostępne w sprzedaży zarówno w jednostce wagi (kilogram) oraz w jednostce ilości (sztuka).

Jeżeli obsługiwane artykuły posiadają różne typy opakowań i/lub jednostek, możliwe jest przypisanie tych artykułów do jednostek opakowań i zdefiniowanie odpowiednich stałych współczynników konwersji. Po stronie zakupu, istnieje również możliwość zdefiniowania współczynników konwersji indywidualnie dla każdego dostawcy. W takim przypadku jednostki te muszą zostać przypisane jako jednostki zakupu oraz wprowadzony powinien współczynnik konwersji.

Dla jednostki zakupowej i sprzedażowej, koniecznym jest ustalenie przelicznika konwersji dla jednostki magazynowej lub opakowania. Oznacza to, że jednostka zakupu i sprzedaży musi być jedną z jednostek magazynowych (jednostką podstawową lub równoległą jednostką magazynową) lub zostać przyporządkowana jako jednostka opakowań. Jednostki magazynowe i opakowań nie są automatycznie uznawane za jednostki zakupu czy sprzedaży.

Cechy artykułu i ich klasyfikacje

Artykuły, oprócz kodu umożliwiającego ich wyszukiwanie, mogą zostać opisane za pomocą cech. Umożliwiają one odpowiednie skonfigurowanie artykułu zgodnie z wymaganiami danej branży. Opisowe cechy artykułu mogą być cechami stałymi lub zmiennymi. Aby istniała możliwość ich wykorzystania w pierwszej kolejności należy przystąpić do ich zgrupowania czyli utworzyć klasyfikację artykułów na potrzeby ich użycia.

Szablony artykułów

Możliwość zaczytywania artykułów z szablonu pozwala na ich dodanie do systemu bez konieczności ręcznego uzupełnienia pól na jego kartotece. Dzięki czemu określone w szablonie dane będą automatycznie uzupełniane jako wartości domyślne.

Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych

Użytkownik posiadający uprawnienia dla danej organizacji (uprawnienia te są możliwe do konfiguracji w aplikacji Organizacje), ma możliwość przejmowania lub współdzielenia danych z karty artykułu pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

Wyszukiwanie artykułów

Wyszukiwanie informacji dotyczących artykułów możliwe jest w aplikacji:

 • Informacje o artykułach – pozwala ona na gromadzenie i wyświetlanie informacji na temat danego artykułu. W ten sposób, w trakcie realizacji zamówienia sprzedaży użytkownik może wyświetlić w tym oknie długą nazwę artykułu bez potrzeby otwierania aplikacji z danymi podstawowymi.
 • Przegląd artykułów – zawiera informacje dotyczące danego artykułu. Interfejs aplikacji może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika. Dane w tej aplikacji nie podlegają modyfikacji.
Aplikacja Przegląd artykułu moduł Baza

Import artykułów

W systemie istnieje możliwość importu:

 • Artykułów
 • Danych artykułów klienta i dostawcy
 • Szablonów artykułów
 • Cech artykułów
 • Klasyfikacji cech artykułów

Reorganizacja artykułów

Podstawowe dane artykułów, które nie zostały wykorzystane lub nie będą już wykorzystywane mogą zostać poddane reorganizacji. Reorganizacja pozwala na trwałe usunięcie z systemu obiektów zaznaczonych do usunięcia. W tym celu należy dodać do nich znacznik usuwania. Na tej podstawie nastąpi weryfikacja, czy dane podstawowe mogą zostać usunięte.

 

Czy ten artykuł był pomocny?