Instrukcje: Klasyfikacje cech artykułów

Artykuł zawiera instrukcje obsługi aplikacji Klasyfikacje cech artykułów, za pomocą której można wprowadzić klasyfikacje cech danego artykułu z cechami konfiguracyjnymi (metadane).

Uwaga
Aplikacja Klasyfikacje cech artykułów podlega kilku ograniczeniom i rozszerzeniom aplikacji Klasyfikacja.
Aplikacja ta nie obsługuje przeciągania i upuszczania węzłów za pomocą kursora myszy. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dany węzeł nie ma możliwości wycięcia go i wklejenia

Dodawanie klasyfikacji cech artykułów

Poniżej przedstawiona została hierarchia węzłów cech z cechami artykułu i ich specyfikacjami.

Uwaga
Aby nadać artykułom specyfikacje lub wykorzystać je do wyszukiwania, należy przypisać wszystkie cechy do jednego węzła hierarchii.

1. Należy otworzyć aplikacje Klasyfikacje cech artykułów.

Uwaga
Jeżeli nie ma zdefiniowanej klasyfikacji cech artykułów, wyświetlany jest pusty obszar roboczy.

2. W edytorze pozycji należy wprowadzić wartość 10 w polu Węzeł, a następnie w polu Oznaczenie wartość Komplet kół.

3. W nagłówku cech, w dolnej części edytora pozycji należy wybrać przycisk [Dodaj nową cechę] na zakładce Cechy artykułu. Otwarte zostanie okno dialogowe służące do uzupełnienia pól.

4. W oknie nowej cechy należy uzupełnić pola obowiązkowe:

  • Nazwa: C01
  • Oznaczenie pola: Typ
  • Typ – z dostępnej listy rozwijanej należy wybrać Tekst
Okno dodania nowej cechy

5. Parametr Definiuj rodzaj pola jest domyślnie aktywny.

6. Po wybraniu Tekst w polu Typ i zaznaczeniu parametru Lista wartości, pojawi się dodatkowe pole Wartość domyślna.

7. Wybranie przycisku rombu powoduje otwarcie okna Lista wartości. Należy dodać następujące wpisy:

  • MTB
  • BMX

Następnie należy wybrać przycisk [OK].

8. W sekcji Ograniczenia można dodać maksymalną długość tekstu.

9. Można wybrać przycisk [Zastosuj] w oknie dialogowym dla nowej cechy. Cecha zostaje wstawiona do tabeli. Nie powinno się zmieniać niczego w wartościach domyślnych w polach Poziom i Kolejność.

10. Dodaj drugą cechę w ten sam sposób i wybierz [Zastosuj]   dla tego węzła hierarchii.

11. Liść jest wyświetlany w obszarze roboczym hierarchii klasyfikacji. Na tym liściu znajdują się teraz dwie cechy.

12. Fokus powinien być ustawiony w obszarze roboczym na kontach 10 i zatwierdzony przyciskiem [Nowy węzeł podrzędny].

13. Należy powtórzyć kroki 2-10 i wprowadź tam odpowiednie wartości.

14. Dane należy zapisać, a następnie wybrać przycisk [Utwórz schemat tabeli].

Na koniec można przypisać swoje artykuły do struktury klasyfikacji liści cech artykułu w aplikacji Cechy artykułów i zdefiniować charakterystyczne dane dla każdego artykułu.

Uwaga
Cechy konfiguracji można dodać w ten sam sposób. Żadne cechy nie mogą być przechowywane w folderach, a zatem nie ma dziedziczenia cech w liściach.

Czy ten artykuł był pomocny?