Lista: Faktury zakupu

Aplikacja Lista: Faktury zakupu umożliwia wyszukiwanie i przegląd faktur zakupu.

Aplikacja umożliwia także eksport wyników wyszukiwania do pliku (np. excel)

Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Opis przycisków standardowych znajdujących się w nagłówku aplikacji znajduje się w artykule Listy, który opisuje również możliwości aplikacji o typie Lista.

Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocą przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] w pasku obszaru roboczego w zależności od potrzeby.

Definicje pojęć

Faktura zakupufaktura zakupu zawiera listę kwot do zapłaty za pozycje dostarczone lub pozostające do dostarczenia. Faktura zakupu jest dokumentem zewnętrznym, który może być również notą kredytową.

Dodatkowe faktury kosztowe – oddzielne faktury od dostawcy za dodatkowe koszty poniesione w związku z dostawą, które nie są bezpośrednio wliczone w cenę zakupu poszczególnych pozycji. Mogą to być na przykład koszty transportu, ubezpieczenia lub cła. Faktura za dodatkowe koszty odnosi się do dostawy. Nie musi ona jednak pochodzić od tego samego dostawcy, co dostawa.

Lista: Faktury zakupu

Nagłówek

W nagłówku, poza przyciskami standardowymi znajduje się przycisk:

 • [Wybierz akcję] à [Wydruk faktur zakupu] – pozwala wydrukować wiele faktur zakupu, które zostaną zaznaczone w obszarze roboczym
 • [Wybierz akcję] à [Przenieś faktury] – przycisk pozwala przenieść wybrane faktury zakupu do księgowania

W nagłówku dostępne są domyślne pola wyszukiwania:

 • Rodzaj faktury zakupu – pozwala wybrać konkretny rodzaj faktur zakupu, za pomocą którego zostały utworzone wyszukiwane faktury
 • Numer faktury zakupu – umożliwia wprowadzenie konkretnych numerów faktur zakupu po przecinku
 • Data wpływu – za pomocą ikony kalendarza pozwala wskazać datę wpływu, odpowiadające której faktury mają zostać wyświetlone w obszarze roboczym
 • Status – pozwala zawęzić wyszukiwane pozycje do tych o konkretnym statusie. Dostępne statusy dzielą się na statusy ogólne lub rozrachunków:
  • (wszystkie)
  • Ogólny status
   • Zwolnione
   • Zrealizowane
   • Anulowane
   • Nieprawidłowe
  • Status rozrachunków
   • Nieprzeniesione
   • Przeniesione
   • Częściowo zapłacone
   • Zapłacone w całości
   • Anulowane
Uwaga
Tylko faktury zakupu, które mają status Zakończone lub Anulowane i nie zostały jeszcze przekazane, są przekazywane do księgowości finansowej.
 • Wystawca faktury – pozwala wyszukiwać faktury według ich wystawcy
 • Obsługujący – wyszukuje faktury obsługiwane przez konkretnych pracowników
 • Warunki płatności – umożliwia wyświetlenie faktur zakupu o określonej formie płatności
 • Forma płatności – wyszukuje faktury zakupu z konkretną formą płatności
 • Dokument zewnętrzny – pozwala wyszukać fakturę po numerze dokumentu zewnętrznego
 • Data dokumentu zewnętrznego – wyszukuje faktury według daty wystawienia dokumentu zewnętrznego
 • Kwota ogółem (waluta dokumentu) – umożliwia wyszukiwanie według kwoty ogółem w walucie dokumentu
 • Kwota ogółem (waluta wiodąca) – wyszukuje faktury według ogólnej kwoty w walucie wiodącej systemu
 • Firma – umożliwia wyszukiwanie faktur według firmy
 • Znacznik usuwania ­– pozwala zawęzić wyszukiwanie do faktur oznaczonych znacznikiem usuwania

Aplikacja Lista: Faktury zakupu oprócz głównego obszaru zapytania udostępnia także wyszukiwania szczegółowe. Aby połączyć wybrane zapytanie szczegółowe z zapytaniem głównym należy wybrać przycisk [Powiąż z głównym zapytaniem] w sekcji wybranego zapytania szczegółowego. Zapytania szczegółowe udostępniają dodatkowe pola wyszukiwania informacji.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodnie  z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, po wybraniu przycisku [Aktualizacja] wyświetlone zostają wszystkie dostępne w systemie faktury zakupu.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Faktury zakupu nie są konieczne dodatkowe ustawienia w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Lista: Faktury zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierInvoice

Pozwala ona na:

 • przypisywania uprawnień,
 • konfigurację definicji aktywności
 • import lub eksport danych.

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia  mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję autoryzacji można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie ma specjalnych możliwości dla aplikacji Lista: Faktury zakupu.

Przypisania do organizacji

Struktury organizacyjne umożliwiają definiowanie, które dane są widoczne, możliwe do wykorzystania lub edycji. Aby zarządzać takimi danymi należy aktywować funkcję Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracja.

Aby aplikacja Lista: Faktury zakupu była widoczna dla użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

Zakup

Aby aplikacja Lista: Faktury zakupu w obszarze Rachunkowość była widoczna dla użytkownika, musi ona być przypisana do organizacji, która jest zintegrowana z jedną z następujących struktur organizacyjnych:

Rachunkowość

Specjalne funkcje

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Lista: Faktury zakupu

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Faktury zakupu w ramach obszaru Zakup jest autoryzowana dla partnerów biznesowych typu Dostawca.

Czy ten artykuł był pomocny?