Lista: Oferty zakupu/Pozycje

Przegląd tematu

Aplikacja Lista: Oferty zakupu/Pozycje służy przede wszystkim do wyszukiwania ofert zakupu za pomocą informacji o pozycjach, takich jak artykuł lub status. Można użyć jej, aby uzyskać przegląd zarejestrowanych pozycji ofert. Ponadto z poziomu aplikacji można wykonać dalsze działania dla jednej lub kilku pozycji, takie jak zwolnienie lub zablokowanie pozycji ofertowych.

Zasadniczy ogólny opis listy który obejmuje zwykłą obsługę zapytania i obszaru roboczego, można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Informacje na temat konfiguracja, organizacji i uprawnień można znaleźć w dokumentacji Oferty zakupu, która opisuje zastosowanie dokumentu.

Poniżej omówiono tematy, które odnoszą się bezpośrednio do aplikacji Lista: Oferty zakupu/Pozycje.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji zapytań Lista: Oferty zakupu/Pozycje można uzyskać przegląd wszystkich lub wybranych pozycji ofert zakupowych. Dostępne są również dalsze opcje przetwarzania, takie jak:

  • Wyświetlenie łańcucha dokumentów dla pojedynczej pozycji dokumentu
  • Przejście do aplikacji Oferty zakupu za pomocą numeru oferty w celu dalszego przetwarzania dokumentu
  • Wykonywanie działań związanych z aplikacją.

Aplikacja składa się z nagłówka/ obszaru zapytań i obszaru roboczego.

Nagłówek/obszar zapytań

Pola zapytań są przechowywane w obszarze zapytań. Z reguły najważniejsze pola zapytań są już dostępne. Jednak liczba pól zapytań i ich rozmieszczenie mogą się różnić.

Obszar zapytań jest zapisywany dla każdego widoku. Można indywidualnie określić, które pola zapytań będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać żądane pola zapytań z listy pól. Opis pól zapytań można zazwyczaj znaleźć w bezpośredniej pomocy.

Ogólne opisy pól zapytań można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia pól, należy zapoznać się z wyjaśnieniami w dokumentacji Oferty zakupu.

Wyszukiwanie szczegółowe

Oprócz wyszukiwania głównego z charakterystyką zapytania w obszarze zapytania, można również korzystać z wyszukiwania szczegółowego. Wyszukiwanie szczegółowe można połączyć z wyszukiwaniem głównym, tak aby zarówno charakterystyka zapytania z obszaru zapytania, jak i charakterystyka zapytania z wyszukiwania szczegółowego były oceniane jako połączenie. W wierszu sekcji wyszukiwania szczegółowego dostępne jest pole wyboru umożliwiające łączenie. Dla każdego wyszukiwania szczegółowego dostępny jest oddzielny przycisk, dzięki któremu odpowiednie wyniki mogą być również wyświetlane w obszarze roboczym. Jeśli przycisk ten zostanie aktywowany, w obszarze roboczym pojawi się kolejny wiersz podpisu z odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

W ramach aplikacji dostępne jest następujące wyszukiwanie szczegółowe:

  • Pozycje szczegółowe

Z reguły najważniejsze pola zapytania są już dostępne. Można określić, które pola zapytania będą wyświetlane. W tym celu należy wybrać wymagane pola zapytania z listy pól. Opis pól zapytań można zazwyczaj znaleźć w bezpośredniej pomocy. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy wprowadzania dla pola zapytania.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której wyświetlane są pozycje oferty zamówień, których dotyczy zapytanie. Można samodzielnie określić, które informacje będą wyświetlane dla pozycji oferty zakupu. Można utworzyć kilka widoków, aby wyświetlić pozycję oferty zamówienia na różne sposoby z różnymi informacjami.

Jeśli aktywowano również przycisk wyszukiwania szczegółowego, tabela zawiera dodatkowy wiersz nagłówka i szczegółowe informacje.

Ogólny opis obszaru roboczego można znaleźć w dokumentacji Kokpity.

Aby uzyskać informacje na temat znaczenia kolumn, należy zapoznać się z objaśnieniami w dokumentacji Oferty zakupu.

Działania związane z aplikacją

W aplikacji Lista: Oferty zakupu/Pozycje dostępne są następujące akcje związane z aplikacją:

  • Zwolnij pozycje oferty zakupu
  • Blokuj pozycje oferty zakupu
  • Realizuj pozycje oferty zakupu
  • Przesuń termin dostawy
  • Przesuń preferowany termin

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Akcje: Zwalnianie, blokowanie i uzupełnianie dokumentu lub pozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?