Raport: Listy cenników sprzedaży

Za pomocą aplikacji Raport: Listy cenników sprzedaży można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat list cenników sprzedaży zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w aplikacji Listy cenników sprzedaży.

Aplikacja Raport: Listy cenników sprzedaży

Aplikacja Raport: Listy cenników sprzedaży składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia (opisanej w artykule Ustawienia wydania raportów).

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania symboli faktur zbiorczych:

 • Tytuł raportu – pole umożliwia nadanie tytułu raportu. Nazwa ta będzie widoczna na wygenerowanym pliku raportu. Tytuł domyślny: Listy cenników sprzedaży.
 • Wykaz – umożliwia zawężenie raportu do konkretnych list cenników sprzedaży. Ich identyfikatory można wprowadzić po przecinku lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie – pozwala na zawężenie wyników pobieranych do raportu do list cenników sprzedaży o konkretnych oznaczeniach. Oznaczenia można wprowadzić ręcznie po przecinku.
 • Waluta – zawęża wyszukiwanie list cenników do walut określonych w polu. Waluty można wpisać ręcznie po przecinku lub skorzystać listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Klasyfikacja – umożliwia wskazanie klasyfikacji, według której listy cenników sprzedaży mają zostać pobrane do raportu
 • Właściwa organizacja – pozwala na określenie organizacji, dla której listy cenników mają zostać pobrane do raportu
 • Znacznik usuwania – pozwala określić, czy do raportu mają zostać pobrane listy cenników sprzedaży:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Brak określonych kryteriów pobierania danych do raportu skutkuje pobraniem wszystkich danych dotyczących list cenników sprzedaży.

Wynik raportu

Po wygenerowaniu raport będzie wyglądał następująco:

Wynik raportu

Raport prezentuje informacje o istniejących w systemie listach cenników sprzedaży i zawiera kolumny:

 • Zestawienie – identyfikator elementu
 • Opis – oznaczenie listy cenników sprzedaży
 • Waluta – waluta listy cenników
 • Cena dla klienta końcowego – informacja, czy cennik został stworzony dla klientów B2B, czy B2C (czy parametr Cena dla klienta końcowego został zaznaczony)
 • Klasyfikacja – klasyfikacja listy cenników sprzedaży
 • Czas utworzenia – data i godzina utworzenia listy cenników w systemie
 • Utworzone przez – identyfikator użytkownika, który utworzył listę
 • Godzina zmiany – data i godzina ostatniej edycji elementu
 • Zmienione przez – data i godzina ostatniej edycji elementu

Dodatkowo pod dana listą cenników znajdują się wymienione cenniki należące do listy cenników. Opisane są poniższymi kolumnami:

 • Cennik – identyfikator cennika
 • Priorytet – priorytet cennika na liście cenników
 • Data początkowa – początkowa data obowiązywania cennika
 • Data końcowa – końcowa data obowiązywania cennika

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Lista cenników sprzedaży nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Aplikacja Raport: Lista cenników sprzedaży odnosi się do aplikacji Lista cenników sprzedaży. Dla raportu istotna jest jednostka: com.cisag.app.sales.rpt.PriceListing.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień, jak również poprzez przypisanie organizacji.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Raport: Lista cenników sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Dla aplikacji Raport: Lista cenników sprzedaży nie są wymagane przyporządkowania organizacji.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Raport: Lista cenników sprzedaży nie są dostępne żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Lista cenników sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?