Warunki wysyłki

Aplikacja Warunki wysyłki umożliwia szczegółowe określenie sposobu wysyłki towarów pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Dane te są wykorzystywane:

  • w aplikacji Rodzaje zamówienia sprzedaży/zakupu i stamtąd są pobierane na zamówienie
  • w aplikacji Partnerzy w widokach Klient i Dostawca, w aplikacji Dostawca w widoku Dostawca, w aplikacji Klienci w widoku Klient a następnie mogą być pobierane na dokumenty zamówień zakupu/sprzedaży oraz do symulacji kosztów transportu.
Uwaga
Jest możliwość zmiany zdefiniowanego warunku wysyłki na dokumentach zamówień zakupu/sprzedaży oraz w aplikacji symulacja kosztów transportu.

Aplikacja Warunki wysyłki składa się z nagłówka oraz obszaru roboczego.

Aplikacja Warunki wysyłki

Nagłówek

Nagłówek składa się ze standardowego paska przycisków oraz pól umożliwiających zdefiniowanie nowego warunku wysyłki lub edycji istniejącego:

  • Warunek wysyłki – pole pozwala na wprowadzenie identyfikatora warunku wysyłki składającego się z 3 znaków (liter, cyfr, kombinacji i liter i cyfr oraz wybranych znaków specjalnych).
Uwaga
Z poziomu aplikacji Konfiguracja w funkcji Podstawowe -> Schematy numeracji można wybrać zakres liczb dla automatycznego przypisania warunków wysyłki w polu Schematy numeracji warunków wysyłki.
  • Oznaczenie – nazwa warunku wysyłki możliwa do wprowadzeniu w wielu językach
  • Spedytor – spedytor, który zostanie użyty dla danego warunku wysyłki

Obszar roboczy

W obszarze roboczym, przy pomocy przycisku [Dodaj] możliwe jest dodanie organizacji, w której będzie wykorzystywany dany warunek. Można również dokonać duplikacji istniejącego już wpisu za pomocą opcji [Duplikuj].

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Warunki wysyłki istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.general.obj.ShippingTerms. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

  • Nadawania uprawnień
  • Ustawiania definicji aktywności
  • Importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia

Przyporządkowania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Warunki wysyłki zawiera tabelę Uprawnienia. Aby użytkownik mógł korzystać z tej aplikacji, należy ją przypisać do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, które zostały zapisane w tabeli Autoryzacje.

Uwaga
Tabela Uprawnienia jest widoczna tylko wtedy, gdy dany użytkownik ma włączoną funkcję Pokaż uprawnienia dla tej aplikacji. Aby móc edytować uprawnienia związane z treścią, potrzebuje również funkcji Zmień uprawnienia. Ponadto należy mu przypisać ogólne uprawnienia do otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniego podmiotu gospodarczego.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowe omówienie uprawnień związanych z zawartością, znajduje się w dokumencie Uprawnienia związane z zawartością.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Warunki wysyłki.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Warunki wysyłki nie jest udostępniona partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?