Raport: Warunki wysyłki

Za pomocą aplikacji Raport: Warunki wysyłki można wydrukować lub przesłać w formie pliku informacje na temat warunków wysyłki zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami. Raport pobiera wartości wprowadzone w aplikacji Warunki wysyłki.

Raport: Warunki wysyłki

Aplikacja składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych parametrów raportu można zawęzić kryteria wyszukiwania warunków wysyłki:

 • Tytuł raportu – pole umożliwia nadanie tytułu raportu. Nazwa ta będzie widoczna na wygenerowanym pliku raportu. Tytuł domyślny: Warunki wysyłki.
 • Warunki wysyłki – umożliwia zawężenie raportu do konkretnych warunków wysyłki. Ich identyfikatory można wprowadzić po przecinku lub wybrać z listy dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Oznaczenie – pozwala na zawężenie wyników wyszukiwania pobieranych do raportu do warunków wysyłki o określonych oznaczeniach. Oznaczenia można wprowadzić ręcznie, po przecinku.
 • Znacznik usuwania – pozwala określić, czy do raportu mają zostać pobrane warunki wysyłki:
  • (wszystkie)
  • Ze znacznikiem usuwania
  • Bez znacznika usuwania

Brak określonych kryteriów pobierania danych do raportu skutkuje pobraniem wszystkich danych o istniejących warunkach wysyłki.

Wynik raportu

Po wygenerowaniu, raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Raport prezentuje informacje o istniejących w systemie warunkach wysyłki i zawiera kolumny:

 • Warunki wysyłki – identyfikator warunku wysyłki
 • Opis – opis warunku wysyłki
 • Godzina rejestracji – data i godzina utworzenia symbolu warunku wysyłki
 • Utworzone przez – identyfikator użytkownika, który utworzył warunek wysyłki
 • Data zmiany – data i godzina ostatniej zmiany elementu
 • Zmienione przez – identyfikator użytkownika, który edytował element jako ostatni

Konfiguracja

Aplikacja Raport: Warunki Wysyłki nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Raport

Dla aplikacji Raport: Warunki Wysyłki zastosowanie ma następujący format:

com.cisag.app.general.rpt.ShippingTerms

Uprawnienia

Uprawnienia mogą zostać przypisane za pomocą ról uprawnień jak również poprzez przypisanie organizacji.

Dodatkowe możliwości

Dla aplikacji Raport: Warunki wysyłki nie są dostępne żadne dodatkowe możliwości.

Przyporządkowywania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Raport: Warunki Wysyłki, musi być przypisany do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, które zostały wprowadzone w tabeli Uprawnienia.

Czy ten artykuł był pomocny?