Dodanie listy „Rola partnera” nad listą partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu Kontrahent w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise

image_pdfimage_print

Udostępniono możliwość filtrowania listy partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu KontrahentComarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise według roli, jaką odgrywa partner w firmie.

W tym celu nad listą partnerów (kontrahentów) dodano pole „Rola partnera”, w ramach którego znajduje się rozwijana lista, która przyjmuje wartości zwracane z Comarch ERP Enterprise, przykładowo: Dowolny, Klient, Pracownik, Kontakt, Dostawca, itp.

Domyślnie w ramach pola „Rola partnera” wyświetlana jest wartość „Dowolny” – wówczas wyświetlani są partnerzy z każdą rolą. Jeżeli użytkownik wybierze z listy w ramach pola inną opcję, wówczas lista partnerów zostanie zawężona do tych, którzy zostali przypisani do wybranej roli.

 

Lista partnerów (kontrahentów) z widocznym polem „Rola partnera” ustawionym na domyślną wartość „Dowolny”

 

Lista wartości w polu „Rola partnera”

 

Przykładowa lista partnerów (kontrahentów) po wyborze opcji „Klient” w polu „Rola partnera”

 

Aby powrócić do wyświetlania listy wszystkich partnerów należy wybrać opcję „Dowolny” w polu „Rola partnera” lub opuścić szczegóły kontrolki typu Kontrahent, klikając w przycisk , znajdujący się nad listą partnerów.

Czy ten artykuł był pomocny?