Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.0.2

image_pdfimage_print
 • Rozwiązano problem dotyczący błędnej weryfikacji wymagalności kontrolki typu Kontrahent w nowej aplikacji WEB;
 • Rozwiązano problem polegający na występowaniu błędu UpdateCurrentERPObjectNames podczas otwarcia dokumentu w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima po aktualizacji do wersji 2024.0.1;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania rekordu w kontrolce typu Dane tabelaryczne w aplikacji desktop i web Comarch DMS jako pierwszego, jeśli dodano rekord za pomocą kontrolki typu Własna akcja;
 • Naprawiono błąd dotyczący podwójnego generowania dokumentu z punktu ACD na listę dokumentów na terminalu;
 • Rozwiązano problem dotyczący  braku możliwości przekazywania dokumentu w podobiegu w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku komunikatu z pytaniem o zapis zmian na dokumencie, jeśli operator modyfikuje dokument, a następnie przechodzi do kolejnego dokumentu z poziomu wewnętrznej listy dokumentów w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z pobieraniem wartości z obserwowanej kontrolki typu Tekst do obserwującej kontrolki typu Tekst;
 • Rozwiązano problem dotyczący losowego wyświetlania kontrolek po zastosowaniu procedury [do].[GetAPConfigurationPoint];
 • Naprawiono błąd dotyczący  braku wpływu zmiany ustawień w konfiguracji na  panel szczegółów dokumentu w nowej aplikacji WEB Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd związany ze zmianą stron na liście wyszukiwania dokumentów pobranych z KSeF w oknie „Import faktur z KSeF” w punkcie ACD typu „Import dokumentów zakupu z KSeF”;
 • Rozwiązano problem związany z inicjowaniem kontrolki typu Dane tabelaryczne, gdy kolumna ma identyfikator user;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania komunikatu „Profil na serwerze SQL nie istnieje.” podczas wysyłki testowej wiadomości email, gdy do wysyłania wiadomości email wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania 6 miejsc po przecinku i dublowania wartości na liście dokumentów w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z mapowaniem danych z OCR do kontrolki typu Dokument ERPXL;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania pustego ekranu podczas próby dodania nowego dokumentu w ramach zaimportowanego typu obiegu;
 • Rozwiązano problem dotyczący występowania błędu UpdateCurrentERPObjectNames podczas otwierania dokumentu w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima.

Czy ten artykuł był pomocny?