Rozszerzenie biblioteki dll DMS.Ext.CEE

image_pdfimage_print

W wersji 2024.0.4 rozszerzono bibliotekę dll DMS.Ext.CEE o nową klasę CEEGeneric z następującymi metodami:

  • InvokeGet(string) – przyjmuje jeden parametr: adres url
  • InvokePost(string,string) – przyjmuje dwa parametry: adres url oraz dane, które mają zostać przesłane w żądaniu

Są to funkcje, za pomocą których można wywołać dowolne serwisy Get i Post w Comarch ERP Enterprise.

 

Przykład zastosowania metody InvokeGet:

var ceeGeneric = new CEEGeneric(…);
var jsonResult = ceeGeneric.InvokeGet($”services/rest/com.sem.ext.app.dms.rest.OrderDataExchangeService/getReceiptOfGoods?oltp={Database}”)

Czy ten artykuł był pomocny?