Zgłoszenia zrealizowane w wersji 2024.0.4

image_pdfimage_print
 • Naprawiono błąd dotyczący braku respektowania przez kontrolkę typu Dane tabelaryczne zablokowanych kolumn na etapie w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący  oddzielania daty i godziny literą „T” w kontrolce typu Data i godzina w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd w nowej aplikacji web Comarch DMS związany z ustawianiem się przy wyszukiwaniu kontrahentów wartości pola „Rola partnera” nad listą partnerów (kontrahentów) w kontrolce typu Kontrahent w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise na „Dowolny” zamiast wyświetlania pierwszej roli z listy;
 • Rozwiązano problem związany z działaniem obserwatora w kontrolce typu Dokument elektroniczny, w przypadku dodania kontrolki typu Własna akcja  opartej na kodzie C# w innej zakładce niż kontrolki ujęte w tym kodzie w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący nadpisywana wybranej wartości wartością domyślną w kontrolce typu lista w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący pojawiania się ekranu powitalnego przy uruchamianiu nowej aplikacji web Comarch DMS pomimo zaznaczenia checkboxa „Nie pokazuj więcej”;
 • Naprawiono błąd polegający na konieczności wpisania co najmniej jednego znaku w kontrolkach typu Towar, Kontrahent i Dokument elektroniczny, aby została wyświetlona lista towarów/kontrahentów/dokumentów w aplikacji desktop Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise;
 • Naprawiono błąd dotyczący dokładności kontrolek liczbowych w trybie „Tylko do odczytu” w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący braku zapisywania komentarza podczas przekazywania dokumentu do tego samego etapu w aplikacji desktop Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący możliwości przekazania dokumentu do kolejnego etapu pomimo ustawienia blokady przekazania w kontrolce typu Komunikat w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z dublowaniem kontrolek powiązanych na konfiguracji kontrolki;
 • Naprawiono błąd dotyczący wyświetlania nazwy kolumny  zamiast wybranej wartości w kolumnie typu lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem związany z działaniem obserwatora dla zliczania liczby wierszy pustych w kontrolce typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący braku uzupełniania kontrolek elektronicznych w kontrolce typu Dane tabelaryczne uzupełnianych za pomocą obserwatora w nowej aplikacji web Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Enterprise;
 • Naprawiono błąd występujący podczas próby zapisu podobiegu w aplikacji mobilnej Comarch DMS na Android;
 • Naprawiono błąd związany z nieprzenoszeniem parametru @^ParentDocumentId@ na podobieg w aplikacji mobilnej Comarch DMS na iOS;
 • Naprawiono błąd dotyczący domyślnego wyświetlania się jako następnego etapu „Poprzedni etap”  przed przekazaniem dokumentu w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący dodawania dokumentów w podobiegach w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący niedziałającego obserwatora na akcji wskazania kolumny typu Dokumenty w obiegu w ramach kontrolki typu Dane tabelaryczne w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Naprawiono błąd dotyczący niewyświetlania się wartości w kolumnie typu Lista w kontrolce typu Dane tabelaryczne, jeśli ta kolumna jest w trybie wyszukiwania w nowej aplikacji web Comarch DMS;
 • Rozwiązano problem dotyczący wyświetlania komunikatu w przypadku, gdy warunki nie zostały spełnione w nowej aplikacji web Comarch DMS.

Czy ten artykuł był pomocny?