Współpraca Comarch DMS z usługą Comarch OCR

Do współpracy z Comarch DMS szczególnie zaleca się usługę Comarch OCR. Aktualnie  każdy użytkownik Comarch DMS ma jednorazowy bezpłatny dostęp do pakietu DEMO 50  – wówczas przez miesiąc możliwe jest wprowadzenie 50 stron. Szczegółowe informacje dotyczące współpracy Comarch DMS z usługą OCR można znaleźć w artykułach Przetwarzanie dokumentów przez usługę Comarch OCR  oraz Definiowanie punktu konfiguracyjnego