e-Teczka

Widoczność menu e-Teczka uzależniona jest od ustawienia w schemacie uprawnienia „e-Teczka – dodawanie dokumentów podwładnych”.

Z poziomu e-Teczka kierownik lub zastępca kierownika może dodawać dokumenty do elektronicznej teczki osobowej swoich podwładnych. Dodane przez Użytkownika dokumenty można usuwać i edytować do momentu, kiedy znajdują się w części „Do zatwierdzenia”.

W celu dodania nowego dokumentu należy użyć przycisku .

Formularz dodawania dokumentu do e-Teczki podwładnego

Na oknie dodawania dokumentu należy wskazać pracownika dla którego dodawany jest dokument. Z listy rozwijanej należy wskazać Tytuł dokumentu. Na liście znajdują się pozycje dodane na listę słownikową „Tytuły dokumentów w e-Teczce” w bazie danych firmy w systemie Comarch ERP. Jako załącznik można wskazać pliki w formacie PDF. Opcjonalnie można dodać własny opis dokumentu. Pozostałe dane tj. data dokumentu oraz część e-Teczki są wypełnione automatycznie i nie podlegają edycji. Dokumenty dodane z poziomu Comarch HRM trafiają do części „Do zatwierdzenia”. Następnie Operator systemu ERP po ich weryfikacji przenosi dokumenty do właściwej części e-Teczki.

Istnieje możliwość ustawienia powiadomienia mailowego/SMS wysyłanego w momencie dodania pracownikowi dokumentu. Sposób konfigurowania powiadomień mailowych/SMS został opisany w rozdziale Konfiguracja.

Dokumenty w sekcji moja e-Teczka mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub widoku listy. W obu widokach dla danego dokumentu prezentowane są: tytuł dokumentu, numer dokumentu, część e-Teczki i data dokumentu.

e-Teczka, widok kafelkowy

e-Teczka, widok listyUżytkownik może wyszukiwać dokumenty używając okna „Znajdź pracownika” oraz filtrować widoczne dokumenty po centrum, tytule, części e-Teczki oraz dacie.

Uwaga
Kierownik w sekcji e-Teczka widzi tylko dokumenty pracowników, które sam dodał. Nie są dla niego widoczne dokumenty dodane przez podwładnego samodzielnie lub bezpośrednio przez Operatora systemu ERP.

Pracownik z odpowiednimi uprawnieniami może dodawać dokumenty do własnej e-Teczki z poziomu Mój profil/Moja e-Teczka. Ta funkcjonalność została opisana dokładniej tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?