Lista pracowników

Lista pracowników – wyświetlana jest lista pracowników w układzie kafelkowym. Za pomocą zdefiniowanych filtrów można zawęzić listę osób, np. tylko do bezpośrednich podwładnych. W tym miejscu można odnaleźć kontakt do innego pracownika, np. numer telefonu, nr pokoju, adres e-mail oraz nazwę centrum w którym pracuje. Dodatkowe oznaczenie informuje, że pracownik w dniu dzisiejszym jest nieobecny.

Dane pracownika – widok kafelkowy osoby nieobecnej

Jeżeli zalogowanym użytkownikiem jest kierownik z uprawnieniami podglądu do Listy pracowników, to na kolejnych zakładkach może sprawdzić wagę oraz zrealizowane szkolenia. Dostęp do danych adresowych i etatowych podwładnych jest uzależniony od ustawienia uprawnienia Lista pracowników – adresy i dane etatowe podwładnych. W schemacie kierownika można również nadać uprawnienia do podglądu stawki zaszeregowania pracownika.

Kierownik posiadający uprawnienia do edycji Listy pracowników może też uzupełniać lub zmieniać informacje w zakładce Moje dane, a w zakładce Ocena pracownika ma możliwość dodania lub zmiany wagi swojego pracownika.

Waga może być dodana na wskazany okres lub bezterminowo. Istnieje możliwość tworzenia historii przyznanych pracownikowi wag. Wagi mogą być liczbami dodatnimi całkowitymi lub ułamkami. Pracownik może zobaczyć obowiązującą go wagę po przejściu w Mój profil > Moje dane.

Dane pracownika – waga pracownika

Lista pracowników może być wyświetlona i zawężona za pomocą filtra:

  • Wszyscy podwładni,
  • Bezpośredni podwładni,
  • Wszyscy pracownicy (przy tym ustawieniu filtra wyświetlani są również właściciele)
  • Podwładni w centrum

Dodatkowo na oknie dostępna jest opcja „Szukaj”, za pomocą której można wyszukać pracownika wpisując ciąg znaków. Na liście widoczne są tylko osoby zatrudnione na etat lub umowę cywilno-prawną oraz właściciele.

Na formularzu pracownika dostępny jest kalendarz obejmujący jego plan pracy, nieobecności, delegacje oraz szkolenia. Po wyszukaniu pracownika jego kierownik w zależności od posiadanych uprawnień może w jednym miejscu edytować/podejrzeć plan pracy, nieobecności, delegacje czy szkolenia swojego podwładnego.

Pod przyciskiem Zmień widok można przejść do widoku listy pracowników.

 

Czy ten artykuł był pomocny?