W jaki sposób zdefiniować strukturę zastępstw pracowników na czas ich nieobecności?

W programie istnieje możliwość określenia listy pracowników, których dany Użytkownik może wskazać jako swojego zastępcę podczas planowania nieobecności. Dodatkowo można zablokować planowanie nieobecności bez wskazania zastępcy i/lub w tym samym okresie co wskazany zastępca.

Domyślnie ustawiono, że Użytkownika podczas jego nieobecności może zastąpić każdy pracownik z jego centrum podległościowego oraz kierownik lub zastępca kierownika. W przypadku kierownika może go zastąpić także pracownik z dowolnego centrum, którym kieruje.

Kierownik dla swoich podwładnych może zmienić to ustawienie wskazując konkretnych zastępców spośród wyżej wymienionych. Aby mógł to zrobić musi mieć nadane następujące uprawnienia:

  • Dane pracowników Podgląd lub Edycja dla Podwładnego
  • Zastępstwa Edycja dla Podwładnego

 

Aby ustalić listę możliwych zastępców dla konkretnego pracownika kierownik z poziomu Listy pracowników wchodzi na zakładkę Zastępstwa na karcie podwładnego pracownika, a następnie wyłącza suwak Dowolny współpracownik i wskazuje w dostępnym polu nazwiska zastępców.

Po wskazaniu zastępców jak wyżej Babińska Joanna planując nieobecność będzie mogła wskazać jako swojego zastępcę Martę Słowik-Nowak lub Jana Zakowalskiego.

 

Dodatkowo pracownik będący kierownikiem  w centrum podległościowym może zarządzać listą zastępców w centrach podległościowych, którymi kieruje.

W tym celu konieczne są następujące uprawnienia:

  • Dane pracowników Podgląd lub Edycja dla Własne
  • Struktura podległościowa: Aktywne lub Tylko edycja zastępstw

Kierownik z powyższymi uprawnieniami może dodawać swoich zastępców w centrum podległościowym na 2 sposoby:

1. Z poziomu Mój profil/ Moje dane, na zakładce Zastępstwa w sekcji Pracownicy, którzy Cię zastępują. 

Widoczna jest tu lista zastępców wynikająca ze struktury podległościowej wraz z możliwością dodania/edycji/usunięcia. Z informacji na screenie poniżej widać, że Babińska Joanna jest zastępcą aktualnie zalogowanego Użytkownika Zama Wiktor w centrum SKLEP (bezterminowo) oraz w centrum ADMINISTRACJA w okresie od 17.07.2023 do 21.07.2023.

Moje dane – Zastępstwa – widok kierownika

Kierownik ma w tym miejscu możliwość wskazania kolejnego zastępcy. Po wybraniu opcji  pojawi się okno, na którym należy wskazać:

  • Centrum – do wyboru spośród listy centr, którymi kieruje dany pracownik
  • Zastępca – do wyboru spośród listy pracowników zgodnie z ustawieniami na karcie pracownika, wprowadzonymi przez jego przełożonego (wszyscy współpracownicy lub wybrana grupa pracowników)
  • Okres pełnienia zastępstwa kierownika centrum z domyślną datą od bieżącą oraz możliwością ustawienia braku terminu do

Jeśli wybrany zastępca nie ma w swoim schemacie wszystkich uprawnień, na tym oknie można nadać mu dodatkowe uprawnienia na wskazany okres :

  • dodawanie i akceptacja urlopów pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Urlopy/Podwładnego lub nie ma aktywnego uprawnienia Akceptacja urlopów podwładnych,
  • dodawanie i akceptacja delegacji pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Delegacje/Podwładnego
  • dodawanie i akceptacja szkoleń pracowników – możliwe do nadania, jeśli pracownik nie ma w swoim schemacie uprawnień prawa do edycji Szkolenia/Podwładnego. Ta opcja jest widoczna tylko i wyłącznie jeśli dostępny jest moduł Rozwój pracownika.

Wskazówka
Dodanie zastępcy z tego miejsca jest równoznaczne z dodaniem  zastępcy w strukturze podległościowej dla danego centrum we wskazanym okresie. Oznacza to, że wskazany zastępca będzie korzystał z uprawnień w przypisanym do siebie schemacie w sekcji dla Podwładnego wraz z ewentualnym rozszerzeniem uprawnień wskazanych w tym miejscu.

Jeśli jako zastępca zostanie wskazany Użytkownik, który nie ma aktywnego konta w Comarch HRM to zamiast listy rozszerzonych uprawnień będzie widoczny komunikat o braku dostępu do aplikacji dla wybranego pracownika. 

2. Bezpośrednio podczas planowania nieobecności.

Jeśli kierownik podczas planowania nieobecności wskaże jako swojego zastępcę pracownika, który nie jest jego zastępcą w strukturze podległościowej we wskazanym na nieobecności okresie na formularzu wyświetli się komunikat informujący o tym fakcie.Po wybraniu otworzy się okno Ustaw zastępstwo, analogiczne jak w przypadku wskazywania zastępcy z poziomu Mój profil / Moje dane. Dalszy sposób postępowania oraz skutki są takie same jak w pkt 1.

 

Blokowanie planowania nieobecności bez wskazania zastępcy oraz w tym samym okresie co wskazany zastępca.

Blokady związane z planowaniem nieobecności można ustawić w schemacie uprawnień.

Aktywna blokada planowania nieobecności bez wskazania zastępcy powoduje, że wskazanie zastępcy jest konieczne, aby można było zaplanować nieobecność. W przypadku braku blokady również można wskazać zastępcę, ale nie jest to obowiązkowe.

W zależności ustawienia blokady planowania nieobecności w tym samym okresie co zastępca w przypadku wystąpienia takiej sytuacji pracownik otrzyma informację o pokrywających się okresach (brak blokady) lub komunikat o braku możliwości zaplanowania nieobecności (aktywna blokada).

Brak blokady planowania nieobecności w tym samym okresie co zastępca
Aktywna blokada planowania nieobecności w tym samym okresie co zastępca

Czy ten artykuł był pomocny?