Najczęstsze błędy przy backupie baz danych

W momencie, gdy zadanie backupu baz danych zakończy się „Z problemami” lub „Z ostrzeżeniem” w prawym panelu prezentowany jest powód błędu/ostrzeżenia.

Najczęstsze błędy i ich przyczyny:

Brak miejsca na dysku lokalnym – Oznacza to, że na dysku, na którym wskazany jest folder tymczasowy nie ma wystarczającej ilości miejsca do przeprowadzenia backupu. Dzieje się tak, że IBARD podczas wykonywania backupu, dokonuje kompresji backupowanych baz. W procesie kompresji wykorzystywane tymczasowo jest miejsce na dysku lokalnym. Aby rozwiązać wskazany problem, należy zwolnić miejsce na tym dysku lokalnym albo wskazać dysk lokalny, na którym będzie wystarczająca przestrzeń na dysku.

Brak miejsca na koncie – Na dysku IBARD jest nie wystarczająca ilość miejsca do wykonania backupu. W tej sytuacji należy albo zwolnić miejsce w chmurze albo zdecydować się na wyższy pakiet.

Baza danych jest offline – Baza powiązana z zadaniem backupu na serwerze MS SQL jest offline, zatem należy zmienić jej ustawienie lub usunąć z zadania, jeśli nie chcemy jej backupować i nie otrzymywać błędów.

Nie znaleziono bazy na serwerze – Oznacza , że baza, która podczas definiowania zadania backupu na serwerze, obecnie się na nim nie znajduje. Jeśli baza powinna być backupowana, należy ponownie dodać ją na serwerze MS SQL lub usunąć z zadania jeśli nie chcemy jej backupować i nie otrzymywać błędów.

Brak uprawnień dla wskazanego użytkownika do wykonywania backupu na serwerze SQL – Minimalnym uprawnieniem do wykonywania backupu jest rola db_creator na serwerze MS SQL oraz uprawnienia na każdej backupowanej bazie danych db_owner dla użytkownika, który był wskazany podczas definiowania backupu baz danych. W przypadku wyboru opcji  „Dane Konta Windows” weryfikowane są uprawnienia użytkownika Zarządzanie NT/System (NT Authorithy/System).

Przekroczono limit możliwych do backupowania baz danych – Oznacza to, że została przekroczona dopuszczalna ilość backupowanych baz w pakiecie. Należy zweryfikować z poziomu strony www, czy nie znajdują się nieaktualne już zadania, które wpływają na limit. Jeśli liczba backupowanych baz rzeczywiście przekracza limit, należy odznaczyć nadmiarowe bazy lub skorzystać z wyższego pakietu lub dokupić dodatkowe bazy możliwe do backupu.

Nie udało się wykonać backupu różnicowego – Jeśli pomiędzy ostatnim backupem pełnym a kolejnym różnicowym w Comarch IBARD zostanie wykonana kopia pełna z poziomu innego programu/narzędzia niż Comarch IBARD, to Comarch IBARD nie wykona kopii różnicowej. W takiej sytuacji wykonana zostanie kopia pełna, a zadania backupu zostaną oznaczone jako „z ostrzeżeniem”.

Brak komunikacji z częścią serwerową usługi – Oznacza możliwe problemy z połączeniem podczas wykonywania backupu. Zalecany w tym przypadku jest restart usługi „IBARDService” i ponowne uruchomienie zadania. W przypadku powtórzenia się błędu, prosimy o kontakt z Asystą Techniczną.

Brak uprawnień dostępu do katalogu tymczasowego – Oznacza to, że brak uprawnienia do folderu tymczasowego wskazanego w ustawieniach. W tej sytuacji należy nadać użytkownikowi Windows uprawnienie do folderu tymczasowego lub wskazać taki folder, do którego uprawnienia są nadane.

Problem z uwierzytelnieniem do serwera bazodanowego – Należy zweryfikować czy dane uwierzytelniające dla skonfigurowanego użytkownika nie uległy zmianie. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku tego problemu jest edycja zadania i wprowadzenie ponownie danych uwierzytelniających.

Nieznany problem – W przypadku wystąpienia tego błędu, prosimy o kontakt z Asystą Techniczną Comarch.

 

Czy ten artykuł był pomocny?