Logowanie do systemu Supervisor

W celu zalogowania się do systemu Supervisor należy przejść pod indywidualny adres URL aplikacji IoT MES z dopiskiem …/office/ (przykładowo: https://iot-mes.comarch/office/). Po wpisaniu adresu domeny zostaje wyświetlony formularz do logowania

Do zalogowania do systemu należy użyć loginu oraz hasła nadanego przez administratora. Po wprowadzeniu danych do logowania tj. poprawnego loginu oraz hasła oraz kliknięciu przycisku Zaloguj się następuje zalogowanie do systemu.

Dostęp do kafelków na menu bocznego w systemie uzależnione jest od uprawnień jakie zostały przypisane do użytkownika podczas zakładania konta (role użytkownika).

Po zakończonej pracy istnieje możliwość, wylogowania z systemu klikając przycisk Wyloguj. W celu wylogowania w systemie pojawia się dodatkowe okno potwierdzające chęć opuszczenia danej sekcji – należy ponownie kliknąć przycisk Wyloguj.

Po wylogowaniu z systemu istnieje możliwość ponownego zalogowania się.

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?