Zasoby Produkcyjne

Zakładka Zasoby produkcyjne stanowi listę operatorów współdzieloną z systemem klasy ERP. Głównym zadaniem powyższej zakładki jest mozliwość powiązania zasobów z użytkownikami utworzonymi w systemie IoT MES. Zakładka daje także możliwość dodawania zasobów do bazy – jednak w przypadku współpracy z systemem ERP – dodawanie zasobów w ten sposób jest niewskazane.

W celu utworzenia nowego Zasobu produkcyjnego w systemie należy z Menu bocznego po lewej stronie rozwinąć opcję Podstawowe dane, a następnie Zasoby produkcyjne.

Po przejściu do nowej zakładki wyświetlana zostaje listy wszystkich wcześniej utworzonych zasobów lub w przypadku jego braku lista jest pusta.

W celu stworzenia nowego Zasobu produkcyjnego należy kliknąć w opcje Dodaj zasób produkcyjny.

 

Nastąpi wyświetlenie się nowego okna  do dodawania zasobów produkcyjnych.

Formularz tworzenia nowego zasobu produkcyjnego składa się z następujących pól:

  • Kod
  • Nazwa – identyfikator danego zasobu produkcyjnego
  • Opis – pole umożliwiające wprowadzenie opisu dane zasobu
Uwaga
Kod zasobu produkcyjnego musi być unikalny, w przypadku wprowadzeniu nazwy która istnieje już w systemie zostanie wyświetlony komunikat Kod już istnieje

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu należy kliknąć przycisk Utwórz dzięki któremu formularz zostanie zapisany i nastąpi powrót do listy Zasobów produkcyjnych.

Wskazówka
Zasób produkcyjny jest wymagany do stworzenia użytkownika MES w systemie. (Patrz rozdział: Zakładanie konta użytkownika)

Każdy stworzony wcześnie Zasób produkcyjny można edytować. W tym celu należy odszukać na liście zasób a następnie kliknąć ikonę znajdująca się z prawej jego strony.

Nastąpi przejście do formularza edycji danych takich jak Nazwa oraz Opis. Po wprowadzeniu nowych danych należy potwierdzić wprowadzone dane klikając przycisk Zapisz. Następuje powrót do listy Zasobów produkcyjnych.

Uwaga
Kod nie jest możliwy do zmiany podczas edycji

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Leave A Comment?